Burkolt Úvf-fényezés az Őrtoronyban
2016. július 14. írta: a századik juh

Burkolt Úvf-fényezés az Őrtoronyban

watchtower_vs_szentszellem.jpg

"ŐRTORONY 2016. 4. SZÁM

 CÍMLAPTÉMA | A BIBLIA FENNMARADÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Egy fontos történet

A Biblia egyedülálló a vallásos szövegek között. Egyetlen más könyv sem formálta oly régóta, és oly sok ember hitét, mint ez a könyv. Ugyanakkor egyetlen más könyvet sem ért annyi kritika, és egyetlen más könyvet sem vizsgáltak meg olyan tüzetesen, mint ezt a könyvet."

(Waww... én arra számítottam, hogy: Isten szava, élő és ható, stb... de látom, a szerző az elején kivillantja a lólábat: "Egyetlen más könyv sem formálta oly régóta, és oly sok ember hitét, mint ez a könyv."  A watchtower zrt-t ezért érdekli annyira a biblia, és ezért vállalják, hogy a legjobb tudásuk szerint folyamatosan átírják a bibliát a saját hitnézetük fényében, és érdekeik szerint: mert ezzel tudják befolyásolni a tagjaik hitét. Pl hogyan is lehetne bebizonyítani  Károliból, hogy Jézus minden MÁS teremtője? Vagy hogy oszlopon végezték ki? )


 "Néhány tudós például kétségbe vonja, hogy a modern Bibliák az eredeti írások hiteles másolatai lennének. „Egyszerűen nem lehetünk biztosak abban, hogy pontosan állítottuk-e helyre az eredeti szöveget – mondja egy vallástudománnyal foglalkozó professzor. – Csak olyan másolataink vannak, melyek hemzsegnek a hibáktól, és ezeknek a másolatoknak a többsége évszázadokkal az eredeti iratok után készült. Sőt nyilvánvaló, hogy a másolatok és az eredeti iratok között nagyon sok az eltérés.”"

(Megfigyelhetjük: A watchtower nyíltan leírja a tényeket... csak aztán elbagatellizálja, például egyszerűen nem folytatja a gondolatot! Frappáns! És így egyből a szájába adták a zrt-fanoknak a "választ" a fouad 266-ra is:

"A szervezet szerint az a lelet hiteles, csak a gonosz bibliahamisítók tagadják!"

"Jehova gondoskodott arról, hogy fenn maradjon a neve!" Az biztos, nem is akárhogyan!

Gyakorlatilag ezt teszik a Jehova névnél is a függelékben: Leírják, hogy beletették, de egyből bagatellizálják, hogy csak helyreállították, és pont az bizonyítja, hogy helye van benne, hogy nincs benne! Duplagondol ala watchtower!)

"Vannak, akik a vallásos neveltetésük miatt nem tartják hitelesnek a Bibliát. Faizal például nem keresztény családban nőtt fel, és azt tanították neki, hogy a Biblia szent könyv ugyan, de változtattak rajta. „Ezért mindig kétkedve fogadtam, ha az emberek a Bibliáról akartak beszélni nekem – mondja. – Elvégre ők sem az eredeti Bibliát tartották a kezükben, hiszen azt már rég megváltoztatták.”

befogja_a_szemet.png

Számít, hogy a Biblia változott-e vagy sem?"

(Ó, én annyira izgulok, hogy mi lesz a válasz: IGEN vagy NEM... szerintetek?)

"Nos, vedd fontolóra a következőket:

Tudnál bízni a Bibliának a jövőre vonatkozó vigasztaló ígéreteiben, ha nem lennél biztos abban, hogy ezek az ígéretek az eredeti szövegben is benne voltak? (Róma 15:4). Amikor a munkádat, családodat vagy vallást érintő nehéz kérdésekben kell döntést hoznod, figyelembe vennéd a Biblia alapelveit, ha a modern Bibliák csupán hibás másolatok lennének?"

(Milyen meglepő, sem igent, sem nemet nem mondtak rá... nem tudom, hogy tudtátok-e követni ezt a frappáns érvelést? A Vezető Testület sugalmazása szerint (hiszen ők nem a bibliának, hanem az ÚVF-nek akarnak segíteni VALÓJÁBAN) az bizonyítja az úvf hitelességét, hogy az életed nagy kérdéseire abból adod meg a választ.... ami nem igaz, hiszen a biblia nem beszél a karácsonyról, a születésnap helytelenségéről, a cigaretta gyehennába vivő hatásáról, a vértranszfúzióról... igaz, a Vezető Testületről sem.Ezekről CSAK Jehova tanú beszélnek)

"Bár a Biblia eredeti példányai eltűntek, bibliai kéziratoknak több ezer régi másolata létezik, amelyeket megvizsgálhatunk. Hogyan maradtak fenn ezek a kéziratok az idő romboló hatása ellenére, és annak ellenére, hogy meg akarták semmisíteni és hamisítani őket? Vajon a fennmaradásuk bizalmat ébreszt benned aziránt, hogy a mai Bibliák hitelesek? A következő cikkek a Biblia fennmaradásáról szólnak, és a fenti kérdésekre adnak választ."

(Szóval: Az, hogy az úvf létezik, önmagában bizonyítja a hitelességét. Olyan dolog ez, mint a Vezető Testület hitelessége: Egyik nap még 15 000 hű és értelmes rabszolga volt, másnapra csak 7... de merné-e bárki is kétségbe vonni a Vezető Testületet, amit ha megtennél, kiközösítenének? Habár egyértelműen "Mai Bibliák" -ról beszélnek, tudjuk, hogy semmilyen más bibliafordítás nem jó szerintük, csakis az úvf)

a_biblia_tobbet_nyom.jpg

"ŐRTORONY 2016. 4. SZÁM

 CÍMLAPTÉMA | A BIBLIA FENNMARADÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Kiállta a támadások kereszttüzét

MI VESZÉLYEZTETTE? Számos politikus és vallási vezető törekvése ellentétes volt a Biblia üzenetével. Gyakran arra használták a hatalmukat, hogy megtiltsák a Biblia birtoklását, másolását, nyomtatását és fordítását. Figyeljünk meg két példát:

  • I. e. 167 körül: Antiokhosz Epiphanész szeleukida uralkodó, aki rá akarta erőltetni a görög vallást a zsidókra, elrendelte, hogy semmisítsék meg a Héber Iratok összes másolatát. A hivatalnokai „dühösen szétszaggatták, darabjait tüzbevetették – írja Heinrich Graetz –, és megölték azokat, akik, hogy a véres üldözések közepett vigaszt és erősitést meritsenek, olvasni mertek belőle”(A zsidók egyetemes története)."

(Egy pillanatra álljunk meg, és adózzunk mélységes elismeréssel, hogy mennyire semmibe tudják venni a tényeket az őrtoronytekintetű béthelesek, akik ilyeneket leírnak! Konkrétan ezzel azt állítják, hogy nincs jelenleg i.e. 167 előttről származó "Héber" irat! Az összeset megsemmisítették! Ergo ha én ennél korábbi leletre hivatkozom, ami teszemazt NEM tartalmazza a tetragrammát, akkor én csak egy hazug hitehagyott lehetek, merthogy minden i.e.167 előtti példányt megsemmisítettek... ügyes, ügyes... ügyes manipuláció!)

  • "Középkor: Néhány katolikus vallási vezető felháborodott azon, hogy a laikusok azt prédikálják, amit a Biblia tanít, és nem azt, amit a katolikus dogma. Minden laikust eretneknek bélyegeztek, akinek más bibliai könyve is volt a latin nyelvű Zsoltárokon kívül. Az egyik egyházi zsinaton kikényszerítettek egy rendeletet, hogy legyenek olyan férfiak, akik „tüzetesen, hűségesen és rendszeresen felkutatják az eretnekeket. . . átkutatnak minden gyanús házat és föld alatti helyiséget . . . Ha valahol eretneket találnak, annak a házát le kell rombolni.”"

(Valójában ezt akár watchtowerwsíthetném is:

Néhány katolikus kaotikus vallási vezető, azaz vén felháborodott azon, hogy a laikusok  tagok azt prédikálják, amit a Biblia tanít, és nem azt, amit a katolikus watchtower dogma. Minden laikust eretneknek hitehagyottnak bélyegeztek, akinek más bibliai könyve is volt a latin nyelvű Zsoltárokon úvf-en kívül.

Az egyik egyházi zsinaton Jwtv adásban kikényszerítettek egy rendeletet, hogy legyenek olyan férfiak, akik „tüzetesen, hűségesen és rendszeresen felkutatják az eretnekeket. . . átkutatnak minden gyanús házat és föld alatti helyiséget . . . Ha valahol eretneket találnak, annak a házát le kell rombolni.”

Na jó, az utóbbiakat csak szeretnék!)

 

"Ha a Biblia ellenségeinek sikerült volna elpusztítaniuk a Bibliát, akkor vele együtt az üzenete is eltűnik.


William Tyndale angol bibliafordítása annak ellenére fennmaradt, hogy betiltották, Bibliákat égettek, és magát Tyndale-t 1536-ban kivégezték"

(William Tyndale... igen, ha Jehova tanúival a Jehova névről beszélgetünk, kutatgató személyeknél felmerül ez a név, hiszen a Jehova név először 1530-ban az ő bibliájában jelent meg, ennélfogva minden zrt kiadvány bizonyítékként mutatja be:

Lám, az eredeti biblia, amit katolikusok állítottak össze a Jehova név nélkül, az a feledés homályába veszett, bezzeg William Tyndale bibliája az nem!

Hiszen fentebb ezt írják:

"a Biblia eredeti példányai eltűntek"

Ennyi. Amelyik bibliában nincs benne a Jehova név minimum 7200-szor, az hamis, és meg fog semmisülni!)

 

"HOGYAN MARADT FENN A BIBLIA? Bár Antiokhosz király Izrael területére összpontosított, akkoriban már sok más országban is léteztek zsidó közösségek. A tudósok úgy becsülik, hogy az i. sz. első századra a zsidóknak több mint 60 százaléka Izrael területén kívül élt. A zsidók másolatokat tartottak a zsinagógákban az Írásokról. Ugyanezeket az Írásokat használták a későbbi nemzedékek is, például a keresztények (Cselekedetek 15:21).

A középkorban azok, akik szerették a Bibliát, bátran szembenéztek az üldözéssel, és nem hagytak fel a Biblia fordításával és másolásával. Elképzelhető, hogy a Biblia egyes részei már 33 nyelven elérhetők voltak, mielőtt a XV. század közepén feltalálták a mozgatható betűkkel történő nyomtatást. És ezután a Biblia fordítása és nyomtatása még nagyobb lendületet vett.

AZ EREDMÉNY: Noha több hatalmas király és megtévesztett pap is próbálta megsemmisíteni a Bibliát, ez lett a történelem legszélesebb körben elterjedt és a legtöbb nyelvre lefordított könyve. Számos ország törvényére, nyelvezetére és milliók életére volt hatással."

(Igen, kicsit kell hatni a kiválasztottságérzésre is, és már úgyis régen rágalmaztunk:Az uralkodók rosszak, meg akarják semmisíteni a bibliát, a papok neve elől pedig elhagyhatatlan a "megtévesztett" jelző, biza!)

"CÍMLAPTÉMA | A BIBLIA FENNMARADÁSÁNAK TÖRTÉNETE

Sértetlen maradt az üzenete

MI VESZÉLYEZTETTE? Az idő romboló hatása és az ellenségeskedés nem semmisítette meg a Bibliát. Az üzenetén viszont próbáltak változtatni, például a másolók és a fordítók. Egyesek azon igyekeztek, hogy a saját tantételeikhez igazítsák a Bibliát, ahelyett hogy az ő tantételeiket igazították volna a Bibliához. Nézzünk néhány példát:"

(Másolók és fordítók? Még jó, hogy az úvf-nek nincsennek másolói, vagy fordítói... az csak úgy lett. Hanem ezek az "egyesek"!

" azon igyekeztek, hogy a saját tantételeikhez igazítsák a Bibliát, ahelyett hogy az ő tantételeiket igazították volna a Bibliához."

Ez mégiscsak felháborító! Vajon mit szóltak ehhez az akkori Vezető Testületi tagok?

Gombnyomással csökkentettek egy 20cm-t a galilleai tenger vízszintjén?

Vagy építettek egy luxusvillát az átvert testvéreik pénzén, ahová, mivel nem jött vissza Ábrahám, Dávid, és a többiek, hogy ne vesszen kárba, beköltözött Pál?

Vagy nemes egyszerűséggel nagyobb adományok adására, és még több ingyenmunka vállalására ösztönözték a nyájat?)

  • "Az imádat helye: Az i. e. negyedik és második század között a szamaritánus Pentateuchus * írói ezt toldották hozzá a 2Mózes 20:17 végéhez: „a Gerizim-hegyen. És ott oltárt kell építened.” Így a szamáriaiak abban reménykedtek, hogy az Írásokkal igazolni tudják a templomuk építését a Gerizim-hegyen."

(??? Öngólban mindíg is erős volt ez a szervezet!

beth_sarim.jpg

Beth Sarim jutott eszembe erre az írásokra hivatkozva hülyeségeket építeni a hívők pénzén, aztán meg kiskirályként élni benne, hamár a hívek tévedése miatt felépült... merthát ők adták a pénzt, ergo ők akarták... a Vezetőségnek ehhez semmi köze, ha nem küldik a gyülekezetek a pénzt, hogy szeretnék ezt az épületet, Rutherford testvérnek eszébe sem jutott volna, van épp elég dolga,meghát neki Daniel naponta több esetben is megjelenik egyébként is... minek építene neki külön házat? Mondjuk egy jó kis whiskyspince... node Rutherford úr vagyonos ember, nem szorul arra, hogy a tagság villát építsen neki az 1929-es válság legmélyebb időszakában... mindenki tudja, hogy 144 000 db visszaváltható üveggel rendelkezik, ami ilyen nyersanyaghiányos időszakban tekintélyes summa, és józan előrelátásról tanúskodik!)

  • "Háromságtan: Nem egészen 300 évvel azután, hogy befejeződött a Biblia megírása, egy háromsághívő író a következőt toldotta hozzá az 1János 5:7-hez: „a mennyben: az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a három egy.” Ez a mondat nem volt benne az eredeti szövegben. Bruce Metzger bibliatudós viszont megjegyzi, hogy ez a betoldás „a hatodik századtól kezdődően egyre több ólatin nyelvű kéziraton jelent meg, majd megjelent a [latin nyelvű] Vulgata kéziratain is”."

(Aztamindenit! Valaki felelőtlenül betoldozgat János írásába? Ennél már csak az háborítana fel jobban, ha valaki János írásában szögletes zárójellel betoldaná, hogy Jézus nem mindent, hanem minden MÁST teremtett, majd a következő kiadásokban már elhagyná a szögletes zárójelet.... Nade ekkora bibliahamisításra azért nem sokan képesek, pláne, hogy " Bruce Metzger bibliatudós" bármikor lebuktatná.... márha nem egy Jehova tanújáról van szó, aki a szervezeten belül bibliatúdósi oklevelet kapott azoktól a diplomás tagoktól, akik a diplomájukat a 2 hónapos intenzív zrt dogmák karon szerezték, ahol semmilyen bibliai nyelvismeretről nem volt szó...)

  • "Isten neve: Sok bibliafordító egy zsidó babonára hivatkozva úgy döntött, hogy kihagyja Isten nevét a Szentírásból. Címekkel helyettesítették a nevét, például az „Isten” vagy az „Úr” szóval. Ám ezeket a szavakat a Biblia nem csupán a Teremtőre, hanem emberekre, hamis imádati tárgyakra, sőt az Ördögre is használja (János 10:34, 35; 1Korintusz 8:5, 6; 2Korintusz 4:4). *"

 

(Na, kezdődik... bibliaversekkel fogják alátámasztani ezt a három sor magyarázatot, mindjárt hárommal is, sőt! extrabónosz kiscsillag is van:

"Lábjegyzet

A Segédeszköz a Biblia tanulmányozásához című füzet az 1–13. oldalon részletesebben foglalkozik ezzel a témával. A www.jw.org honlapon is elérhető."

jw_org_imadas.jpg

Jw.org a gyengébbeknek, akik nem tudják ugyanazt levezetni a bibliaversekből, amit a Vezető Testület AKAR, HOGY BELELÁSSUNK. 

Mert nem egyszerű ám, pláne az én birkaagyammal:

34  Jézus így válaszolt nekik: „Nincs-e megírva a Törvényetekben: »Én mondtam: ,Istenek vagytok.’«35  Ha »isteneknek« nevezte azokat, akik ellen az Isten szava szólt — és az Írás nem tehető semmissé —,
 Mert még ha vannak is, akiket „isteneknek”neveznek, akár az égben, akár a földön, mint ahogy van sok „isten” és sok „úr”,  számunkra valójában e g y Isten van, az Atya, akiből van minden, és mi őérte; és e g y Úr van, Jézus Krisztus, aki által van minden, és mi őáltala.
 akik között ennek a világrendszernek az istene megvakította a nem hívők elméjét, hogy ne ragyogjon át a Krisztusról, az Isten képmásáról szóló dicsőséges jó hír megvilágosító fénye.
(Engedtessék meg közbebégetnem:
" Címekkel helyettesítették a nevét, például az „Isten” vagy az „Úr” szóval. Ám ezeket a szavakat a Biblia nem csupán a Teremtőre, hanem emberekre, hamis imádati tárgyakra, sőt az Ördögre is használja"
Az említett bibliaversekben nem használja az Úr jelzőt seholsem sátánra, sem imádati tárgyakra, sőt, szerény véleményem szerint pont azt mondja, hogy egy Úr van, Jézus Krisztus, ergo hatalmasnagy tévedés az Úr szót Jehovának fordítani az újszövetségben!)

"HOGYAN MARADT FENN A BIBLIA? A Biblia másolói között voltak figyelmetlen, sőt csalásra hajlamos személyek, de sokan mások gyakorlott, lelkiismeretes másolók voltak. A Héber Iratokat a maszoréták  másolták az i. sz. hatodik századtól a tizedik századig. Ezek a másolatok maszoréta szöveg néven ismertek. A maszoréták állítólag megszámolták a szavakat és a betűket, nehogy hiba csússzon a szövegbe. Ha arra gyanakodtak, hogy az eredeti szöveg valahol hibás, jelezték a lapszélen. Nem voltak hajlandók megváltoztatni a Biblia szövegét. „Ha szándékosan változtatnak rajta, az az ő szemükben a lehető legsúlyosabb bűn lett volna” – írta Moshe Goshen-Gottstein professzor."

(Ha valakinek nem lenne világos:" A Biblia másolói között voltak figyelmetlen, sőt csalásra hajlamos személyek"

=katolikusok, reformátusok, stb, azaz a hamis valláshoz tartozóak

" de sokan mások gyakorlott, lelkiismeretes másolók voltak" = Jehova tanúi

Jehova tanúinál biza sokszor előfordul ugyanaz, mint a maszorétákkal:

"arra gyanakodtak, hogy az eredeti szöveg valahol hibás"

Ez szerintem azt jelenti, hogy nem hisznek Istennek.

"arra gyanakodtak, hogy az eredeti szöveg valahol hibás"

Bezzeg ha én gyanakszom, hogy az úvf hibás! Megjegyzés, megsemmisítő pillantások, kisterem, nagyelőadás...)

 

"Az is figyelemre méltó, hogy ma már rengeteg kézirat áll a bibliatudósok rendelkezésére. Ezek segítségével könnyen felfedezhetik a hibákat. Például, a vallási vezetők évszázadokon át azt tanították, hogy a latin fordításaik a Biblia hiteles szövegét tartalmazzák. Mégis hozzátették az 1János 5:7-hez a cikkünkben korábban idézett szövegrészt. A hiba még a híres angol nyelvű King James Versionbe is becsúszott! De vajon mire derült fény, amikor más kéziratok is előkerültek? Bruce Metzger ezt írta: „Az [1János 5:7 utáni] betoldás nem szerepel egyik ókori fordítás (szír, kopt, örmény, etióp, arab, szláv) kéziratain sem, kivéve a latin fordításén.” Így végül a King James Version átdolgozott kiadásaiból és más Bibliákból eltávolították a hibás betoldást."

(Ennyi erővel mivel a Jehova név nem szerepel az eredeti görög iratokba, szinte semmilyen más bibliában, amihez a watchtowernek ne lenne köze, azonnal el kellene távolítani minimum  az újszövetségből.)


"Chester Beatty-papirusz (P46), egy bibliai kézirat körülbelül i. sz. 200-ból

Vajon a régebbi kéziratok is azt bizonyítják, hogy a Biblia üzenete nem változott? 1947-ben megtalálták a holt-tengeri tekercseket, melyek a maszoréta szöveg előtt több mint ezer évvel íródtak. Így a tudósok végre össze tudták hasonlítani a két szöveget. A holt-tengeri tekercseket kiadó bizottság egyik tagja kijelentette, hogy már egyetlen tekercs is „megcáfolhatatlan bizonyítéka annak, hogy a zsidó másolók egy több mint ezeréves időszakon át rendkívül hűen és gondosan adták tovább a bibliai szöveget”.

Dublinban (Írország) a Chester Beatty Könyvtárban van egy híres papiruszgyűjtemény, melyben a Keresztény Görög Iratok csaknem minden könyvének a kéziratai megtalálhatók. Vannak az i. sz. második századból valók is, ezek csupán 100 évvel azután íródtak, hogy a Biblia írását befejezték. Egy bibliai szótár megjegyzi: „Igaz, hogy a papiruszok kisebb szövegbeli eltéréseket mutatnak, ugyanakkor azt is tanúsítják, hogy a bibliai szöveg figyelemre méltóan változatlan maradt” (The Anchor Bible Dictionary).

„Bizton állíthatjuk, hogy egyetlen más ókori könyv sem jutott el hozzánk ekkora pontossággal!”"

(Nekem lenne egy kérdésem: ebben a papíruszgyüjteményben, ami " csupán 100 évvel azután íródtak, hogy a Biblia írását befejezték" nos ebben hányszor szerepel a Jehova név? Olyannyira kíváncsi vagyok rá, hogy vajon 237 helyen-e, vagy egy sokkal kerekebb szám, ami nem 7000? És vajon abban Jézus minden teremtője, vagy minden más teremtője)

"AZ EREDMÉNY: Az, hogy a bibliai kéziratok nagyon régiek, és nagyon sok van belőlük, nem rontott a Biblia szövegén, inkább javított rajta. A Keresztény Görög Iratokról Sir Frederic Kenyon ezt nyilatkozta: „Egyetlen más ókori könyv szövegének a hitelességét sem támasztja alá ilyen sok, és ilyen régről származó bizonyíték. És egyetlen elfogulatlan tudós sem tagadná, hogy a szöveg lényegében változatlanul jutott el hozzánk.” A Héber Iratokról pedig ezt mondta William Henry Green tudós: „Bizton állíthatjuk, hogy egyetlen más ókori könyv sem jutott el hozzánk ekkora pontossággal!”"

(MINDEZT AZONBAN NEM AZ ÚVF-RŐL MONDTÁK!!!

Ez nagyon fontos!

Ha bemásolok 1914 remek véleményt egy másik termékről a saját termékem alá, az megtévesztés ám a javából! Attól még az én termékem nem lesz jó, hogy valaki másé jó! Sőt, általában azok ködösítenek, akik tudják, hogy silány, eladhatatlan a termékük, máshogy nem tudják rátukmálni másokra, csak ha átverik őket.

Csak úgy kíváncsiságból beütöttem az utolsó mondatban szereplő nevet: William Henry Green

Nos, 1975 esetén miért nem hivatkoztak rá? Ugyanis az úriember nekiment az ír egyháznak, mert szerinte a bibliának nem célja, hogy nyílvántartsa vagy rögzítse az özönvíz, a teremtés, vagy az ábrahám előtt éltek pontos idejéről... márpedig az 1975-ös év tanítása pont erről szólt... letelt a 6000 év az ember megteremtése óta... akkor bezzeg nem hivatkoztak erre az úriemberre, sőt, valószínűleg hitehagyottnak tartották.)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/api/trackback/id/tr368886706

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

leslie07 2016.07.16. 11:09:15

Nagyon értékes és hasznos anyag kedves A századik juh, amit ebben az anyagban osszeállítottál.

Ha megengeded én nnél a résznél idoznék egy kissé:

"(Egy pillanatra álljunk meg, és adózzunk mélységes elismeréssel, hogy mennyire semmibe tudják venni a tényeket az őrtoronytekintetű béthelesek, akik ilyeneket leírnak! Konkrétan ezzel azt állítják, hogy nincs jelenleg i.e. 167 előttről származó "Héber" irat! Az összeset megsemmisítették! Ergo ha én ennél korábbi leletre hivatkozom, ami teszemazt NEM tartalmazza a tetragrammát, akkor én csak egy hazug hitehagyott lehetek, merthogy minden i.e.167 előtti példányt megsemmisítettek... ügyes, ügyes... ügyes manipuláció!)"

Ez új dolog Ortornyoséknál. Itt idéznek egy olyan torténelmi tényt, hogy
i.e 166-ban a templomban megsemmisítésre kerultek a kéziratok
"MÁSOLATAI". Ez azért érdekes, mert a torténelmi beszámoló nem írja konkrétan, hogy másolatok, vagy esetleg eredeti kéziratok semmisítettek meg. Nem valószinu, hogy a megsemmisítéskor szelektáltak volna, és cakis a MÁSOLATOKAT semmisítették volna meg, mikozben azt az eredeti kéziratot, amelybol a Septuaginta fordítás készult megkíméltok volna.

MIért fontos ez a kérdés. Az elso keresztény íróktól tudjuk, hogy a farizeusok Krisztus halála után , amikor a keresztény hit elterjedt az akkori világban elkezdték támadni a Septuagintát. Pontosan ezt teszik ma az Ortorony szervezet ordogpapjai is. Vajon miért?

Nos az akkori zsidó farizeusok azért támadták a Septuagintát, mert
az osszhagot mutatott a keresztény Írásokkal, foleg azokon a helyeken,
amikor azok az Ószovettség prófétáinak írásait idézték.

Az elso hébernek nevezett írás a Septuaginta gorognek az akkor beszélt
arámira torténo visszafordítása volt. Erre azért volt szukség a farizeusoknak, mert i.sz. 166-ban a Septuaginta forrásául szolgáló kéziratok megsemmisítésre kerultek, azaz a zsidók nem rendelkeztek
a liturgiájuk nyelvén írt kéziratokkal. Valami oknál fogva ez a Septuagintából készult visszafordítás is elveszett. Úgyhogy ,amikor
a talmudista zsidók kr. u. az 5. században elkezdték írásba foglalni
az Ószovettség konyveit a babiloni targumokból, azaz a szájhagyományozott forrásokból dolgoztak. Ezek a kéziratok tehát
nem egy eredeti korai kézirat alapján készultek.

Nem véletlen, hogy a keresztény hitet képviselo írástorténészek,
rákényszerultek, hogy a Septuaginta goroghoz térjenek vissza, mint
leghitelesebb forráshoz, ami az utókor számára meg lett orizve.
Tudniillik i.e. 166-ban a kéziratok megsemmisítése nem érintette a Septuaginta gorog fordítás osszes példányát, hisz ezen fordítás elkészítésének a legfobb oka az volt, hogy azt a világ kulonbozo teruletein élo zsidók számára készítették, akik nem értették a Jeruzsálemben beszélt arámi nyelvet.

Mindenesetre Ortornyosék meglepetést okoztak azzal, hogy elismerik,
hogy i.e. 166-ban a templomban található kéziratok megsemmisítettek, amely információ által elsosorban a mai Septuaginta másolatok hitelességét szándékoztaák elsosorban megkérdojelezni, mikozben
maguk alatt kezdték el furészelni az ágakat, hisz a teplomban orzott korai kéziratok megsemmisítésének a ténye azt is jelenti, hogy a talmudista újhéber fordítás és egyben az UVFerdítés alapjául szolgáló
állítólagos "eredeti héber" kéziratok nem léteztek,amikor a héber bibliát
a talmudista zsidók i.sz. az 5. és 9. század kozotti idoben osszeállították.

Vagyis semmivel sem igazolható, hogy a holdisten YAH neve és a bikaisten YHWH neve a Próféták eredeti írásaiban benne lett volna.

a századik juh 2016.08.04. 17:17:23

@leslie07: Neked, de mint látod, ezen összefüggésre, ami neked feltünt, senki nem gondolt. Valóban csak a másolatokról van szó.

A kongresszuson a Jelenések könyvéből dícsérték Jehovát, pedig csak valami jahok vannak benne, tetragramma még a H&É szerint sincs a leletekben, és éppen ez bizonyítja, hogy helye van benne. Érted?