Számít-e, hogy mi honnan származik? Számít bizony...kivéve a Jehova névnél!
2017. január 28. írta: a századik juh

Számít-e, hogy mi honnan származik? Számít bizony...kivéve a Jehova névnél!

 

 Egy kis nosztalgia a Mit tanít valójában a Bibliánk? könyvből, emlékeztek még?

 

"12. Szemléltesd, hogy miért nem tartunk meg olyan szokásokat és ünnepeket, amelyeknek tisztátalan az eredetük!

12 Talán úgy látod, hogy az ünnepek eredetének nem sok köze van ahhoz, ahogyan manapság megtartják őket. Valóban számít, hogy honnan ered egy ünnep? Számít bizony! Szemléltetésül tételezzük fel, hogy meglátsz egy nyalókát az árokban. Okos dolog lenne felvenni és elszopogatni? Dehogy! Hiszen piszkos. Ehhez a nyalókához hasonlóan az ünnepek vonzónak tűnhetnek bár, de tisztátalan helyről származnak. Ha szeretnénk állást foglalni az igaz imádat mellett, hasonlóan kell gondolkodnunk Ézsaiás prófétához, aki erre utasította az igaz imádókat: „semmi tisztátalant ne érintsetek!” (Ézsaiás 52:11)."

És hozzá a kép, alatta a felirat:

nyaloka.jpg

"Elszopogatnál egy olyan nyalókát, amelyet az árokból vettél fel?"

 

 

 

Mindez csak azért jutott eszembe, mert a Watchtower pont ezt a szemléltetést hagyja figyelmen kívül a Holt-tengeri tekercsek esetében, tudniillik, nem vizsgálja meg, hogy hogyan kerülhettek oda a tekercsek, és kik és miért írhattak bele olyan nevet, ami a legrégebbi ószövetségi leletben, a Septuagintában a szervezet szerint sem volt, és nincs is benne:

"A Septuaginta ma létező teljes példányai között vannak olyanok, melyek az i. sz. IV. századból valók. Ezek a kéziratok és a későbbi másolatok nem tartalmazzák Isten nevét, a Jehovát, melyet a héberben a tetragramma (JHVH) jelöl."

 

És akkor itt jönnek a Fouad 266-al, amiről külön cikkem szól, hogy abban benne van:

fouad_266.jpg

 

"Ezekben a másolatokban az „Isten” és az „Úr” szó görög megfelelőit használták, amikor a héber szövegben a tetragramma volt olvasható. De úgy ötven évvel ezelőtt Palesztinában találtak valamit, ami fényt derített erre az ügyre. A Holt-tenger nyugati partja közelében levő barlangok átkutatása közben egy csoport felfedezte egy ősi bőrtekercs töredékeit, mely a tizenkét próféta (Hóseástól Malakiásig) könyveit tartalmazta görög nyelven. Az írások i. e. 50 és i. sz. 50 között keletkeztek. Ezekben a régebbi töredékekben nem helyettesítették a tetragrammát az „Isten” és az „Úr” szó görög megfelelőivel. Ezzel bebizonyosodott, hogy a Szentírás korai Septuaginta fordításában használták az isteni nevet.

1971-ben közreadták egy ősi papirusztekercs töredékeit (266-os leltári sz. Fuad-papirusz). Mit tártak fel a Septuagintának ezek az i. e. első vagy második századi részletei? Ezekben is megőrizték az isteni nevet. Ezek a régi töredékek erőteljesen bizonyítják, hogy Jézus és első századi tanítványai ismerték és használták Isten nevét."

 

Aki akarta, már elolvashatta a Fouad 266-ról  szóló írásaimat, most nem is ezzel foglalkoznék, hanem azzal, hogy honnan van ez a nyalóka, amelyet minden Jehova Tanúja szopogat, azaz kik készítették ezeket a szervezet számára oly felbecsülhetetlen egyetlenegy, NR.1 "bizonyítékot"... mert ez szerintem igenis számít!

Mert ha kiderül, hogy egy Watchtower nevű Nap és Holdimádó szekta csinálta, akit szélsőséges hitnézeteik miatt egy barlangba száműztek, és azzal ütötték el az időt, hogy az írásokban gondosan átírogatták az Úr nevet a saját istenükére, akkor az elég meggyőző lenne, hogy hamár Jézus sem használta ezt a nevet, és a legrégebbi ószövetségi leletben, a Septuagintában sincs benne, akkor a készítők szórakozhattak csak!

Nézzük, mit ismer el a szervezet abból, amiről írni szeretnék!

Meglepő módon szinte mindent:

 • Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsekről?
  • Mi az igazság a Holt-tengeri tekercsekről? - Őrtorony – 2001
  • Esszénusok voltak Kumrán lakói?

   Ha ezek a tekercsek jelentették Kumrán könyvtárát, kik voltak ennek a helynek a lakói? Eleázár Sukenik professzor 1947-ben megszerzett három tekercset a jeruzsálemi Héber Egyetem számára. Ő volt az első, aki azt állította, hogy ezek a tekercsek egy esszénus közösségé voltak.

   Az esszénusok egy zsidó szekta voltak, amelyet első századi írók, Josephus, Alexandriai Philón és az idősebb Plinius műveiből ismerünk meg. Találgatások vannak azt illetően, hogy honnan is jöttek pontosan az esszénusok, de úgy tűnik, hogy a szekta az i. e. II. századi Makkabeus-felkelést* követő felfordulás idején alakult meg. Josephus beszámolt arról, hogy abban az időszakban éltek esszénusok, miközben azt részletezte, miben különböztek a vallási nézeteik a farizeusokéitól és a szadduceusokéitól. Plinius megemlítette, hogy egy esszénus közösség a Holt-tenger partján, Jerikó és Én-Gedi között élt.

   James VanderKam professzor, a Holt-tengeri tekercsek egyik szakértője azt állítja, hogy „a Kumránban élő esszénusok csak kis részét alkották a nagyobb esszénus mozgalomnak”, mely Josephus szerint körülbelül négyezer főt számlált. Noha nem minden leírás illik tökéletesen rájuk, a kumráni szövegekben kirajzolódó kép, úgy tűnik, jobban ráillik az esszénusokra, mint a kor bármely másik ismert zsidó csoportjára.

   Néhányan azt bizonygatják, hogy a keresztényiség bölcsője Kumránban volt. Ám számos figyelemre méltó különbség figyelhető meg a kumráni szekta és a korai keresztények vallási nézetei között. A kumráni szövegek rendkívül szigorú rendelkezéseket tartalmaznak a sabbatra vonatkozóan, és kiderül belőlük, hogy a közösséget csaknem rögeszmésen foglalkoztatta a szertartásos tisztaság (Máté 15:1–20; Lukács 6:1–11). Ugyanilyen különbségek mutatkoznak meg abban is, hogy az esszénusok elkülönültek a társadalomtól, hittek a végzetben és a lélek halhatatlanságában, és nagy fontosságot tulajdonítottak a cölibátusnak, valamint az arról szőtt misztikus elképzeléseknek, hogy angyalokkal együtt vesznek részt az imádatban.

  • Ez azt mutatja, hogy a tanításaik ellentétben voltak Jézusnak és a korai keresztényeknek a tanításaival (Máté 5:14–16; János 11:23, 24; Kolosszé 2:18;1Timóteus 4:1–3).

 • Holt-tengeri tekercsek — Miért kellene hogy érdekeljenek minket?
  • Holt-tengeri tekercsek — Miért kellene hogy érdekeljenek minket? - Őrtorony – 2001
  • A tekercsek, melyek leírják a kumráni szekta szabályait és hitnézeteit, egyértelművé teszik, hogy a judaizmusnak nem csupán egy formája létezett Jézus idejében. A kumráni szekta hagyományai eltértek a farizeusokéitól és a szadduceusokéitól. Valószínűleg ezek a különbségek indították a szektát arra, hogy a pusztában húzódjon meg. Tévesen úgy gondolták magukról, hogy ők teljesítik be az Ézsaiás 40:3-at arról a pusztában lévő hangról, mely egyenessé teszi Jehova útját. Számos tekercstöredék utal a Messiásra, akinek az eljöveteléről a szöveg szerzői azt gondolták, hogy a küszöbön áll. Ez különösen érdekes, mivel Lukács arról számol be, hogy „a nép várakozott” a Messiás eljövetelére (Lukács 3:15).

http://wol.jw.org/hu/wol/pc/r17/lp-h/1200274732/1/0

 

artemisz_kicsiben.jpg

 

 

Tehát én semmit nem toldottam hozzá, ezt maga a szervezet állítja azokról, akiknek vakon elhiszi, hogy Isten parancsára írták át csak az Isteni névnél  az egyébként a bibliában is megemlített 70 ihletett vén által fordított Septuagintát!

...és innentől kezdve a Watchtower az egész világ bibliatudósával szemben még az újszövetségbe is beteszik ezt a nevet, olyanokra hivatkozva,  akiknek, idézem: 

"a tanításaik ellentétben voltak Jézusnak és a korai keresztényeknek a tanításaival".

 

csodalkozik.gif

 

Tehát, összefoglalva, ez a szekta, amelynek tanításai ellentétben voltak Jézus és a korai keresztények tanításaival, sőt, a saját szektájuk tanításaival is, elkülönülve az alapszervezettől a Holt-tengeri barlangokba  költözött, és ott, a többi embertől viszonylag elkülönülve folytatták rögeszmés, szertartásos imádatukat az angyalokkal együttműködve, mert tévesen azt feltételezték, hogy ők teljesítik be  Ézsaiás egyik próféciáját, miközben várakoznak a küszöbön álló Messiási eljövetelre.

 

Ami pirossal ki van emelve, az idézhető a szervezettől.Olvassátok át nyugodtan még egyszer, szépen, lassan. Ezeket nem én állítom, hanem a szervezet állítja, mindezidáig ultrateokratikusak vagyunk szerintem. 

 

........................................................................................................................

 

Ugye, hogy a fenti leírás pontosan illik a szervezetre is?

Annyi eltéréssel, hogy ők az irodalmaikat nem barlangokban, hanem JW.ORG-Termekben tárolják, megjegyzem, jelentősen gyatrább minőségben, legalábbis nem tudom, hogy fognak kinézni az Őrtornyok 2000 év múlva...

De szerencsére a szervezetnél tudják, hogy fog kinézni az Őrtorony 2000 év múlva... 4017 februárjában:

 

wwveg.jpg

A Watchtower 4017 februári kiadása: Mi történjen azokkal, akik nem Jehova Tanúi, és elpusztultak Armageddonkor?

 

 

 

És akkor nézzük, vajon a fentebb vázolt fanatikusok miben is hittek pontosan, mert habár a szervezet igyekszik enyhe szarkasztikával tálalni a kumráni szektát, ilyet egy kereszténynek sohasem szabadna tennie, hiszen:

"Egy keresztény nem tehet ilyesmit. Óvakodnunk kell például a szarkazmustól, vagyis attól, hogy csípős, gúnyos megjegyzéseket tegyünk, hogy becsméreljünk másokat, vagy szemrehányást tegyünk nekik. Egy szarkasztikus megjegyzés sokszor humorosnak tűnhet, de tiszteletlenséget tükröz és bántó. A szarkazmus a „becsmérlő beszéd” egyik formája, amelytől őrizkednünk kell."

2017 január 23.-ai napiszöveg!

 

Jah, ogy csak a kisökörnek nem szabad?

Vagyhogy az íróknak azért szabad, merthogy nem keresztények?

Akkor értem!

Mert ha az ihletett Írások helyett egy szarkazmusra alkalmas szekta véleményét kell alapul venni Isten nevének eldöntésénél, akkor logikus, hogy az "igaz keresztényeket" nevüket nem vállaló "nem keresztények*"  írásai vezessék, punktum!

 *(Hiszen szarkazmust használ a Watchtower is!!!, amit a 2017 január 23.-ai napiszöveg szerint egy keresztény nem tesz!!!)

 

 

 

Na mindegy,mint ahogyan Jehova Tanúi, úgy a kumrániak sem  voltak szentek, ...hanem varázsló szekta.

 

 

 

 

sparlock_pulcsi_1.jpg

                                            V.S.

 

sparlock.jpg

 

 

Ezt az alábbi írásaik bizonyítják:

 

"Lévi testamentumának Qumránban talált arámi töredékei (4Q 213-214) a mű eredeti változatát nyújtják. A Himnuszok c. fejezet egyik darabjának a szerzők a szenzációt ígérő Keresztelési himnusz (Baptismal Hymn) címet adták; a szövegben viszont csak "a kijelölt idő­ re", vagyis meghatározott alkalomra és időre előírt ritu- ális megtisztulásról van szó. Érdekes gyűjteményt jelent a könyv utolsó fejezeteként közölt mágikus és jósló szövegek csoportja. Fiziognómiai szövegek töredékei korábbi szövegkiadásokban is megjelentek már; ezek a szövegek külső emberi tulajdonságokat írnak le, és azok speciális értelmezéseit adják, vagyis, hogy milyen karakterjegyekre és sorsokra utalnak a leírt tulajdonságok. Ezeket itt most újabbak követik; olvasható továbbá a Brontologion (Mennydörgések jelei) néven ismert 4Q 318 jelzésű szöveg is, amely égi jelenségeket, valamint a hold és a zodiákus állásának kapcsolatait értelmezi hasonló módon. Az újszülöttet védi az ártó szellemektől a 4Q 560-as számot viselő démonelhárító szöveg. Mindezek az egész hellenisztikus Keleten nagyon is elterjedt gyakorlatok ismeretét tükrözik Qumránban."

 http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1244/ itt az 5. oldalt keresd,onnan másoltam be.

nyaloka.jpg

"Elszopogatnál egy olyan nyalókát, amelyet az árokból vettél fel?"

 

 

 

Tehát a karácsonynál, amit x a minuszhatszázhetediken esetben említ a biblia, ott számít, hogy megvizsgáljuk, honnan származik az ünnep, de Isten nevénél, amit több, mint 7000 alkalommal említ a biblia, ott ez nem számít!!!

 

 

 Mert  nem az ihletettet ÉS a legrégebbit válassztjuk, nem!

 

Csak azért, mert valami kicsi, sárga, úszik a vízen, és hápog, nem kell rögtön azt gondolni, hogy kacsa!

 

Hanem a "démonelháritó szövegek" között találtakat fogadjuk el egy, a szervezet által is alaposan lesajnált, és  antikrisztusinak nevezett szektától, bizony!

 

 

 

 

 
zsir.jpg

 

 

 

Még annyit, hogy a "démonelhárító szöveg" nem fikció, miként az a nagy halom, a kumráni szektára, és a Holt-tengeri tekercsekre jellemző varázsigék  sem, (láthatjátok mellettük a leltári számot, ha ügyesek vagytok és érdekel, hatalmas felbontásban is megnézhetitek) ahol megtalálták a Fouad 266-ot is, ami röpke évtizedeket töltött a Watchtowernél, mielőtt közreadták 1971-ben... amit ők 1939-ben szereztek meg... 32 évig mit is csináltak vele? Hiszen az Isteni névnek ugyanúgy kellett volna látszódnia 1939-ben is, mint 1971-ben...

 

Szerintem ezzel arra gyúrnak, hogy habár ők hamisították bele a Jehova nevet, majd jól a kumrániakra kenik, ha nagyon sarokba szorítaná őket "Valaki"!

 

 

 

 

 

 

 

 
jezuseros.gif

                                                                            A "Valaki"

A bejegyzés trackback címe:

https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/api/trackback/id/tr3311956993

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

leslie07 2017.01.29. 08:24:37

Kedves a.századik juh.

Koszonet ezért az értékes és egyben szakmailag is alátámasztott
ismertetoért a kumráni szektával kapcsolatban.

Ami azt ortornyokat illeti Artemisz fején ,azokról tudni kell, hogy
a mitológia szerint Apolló és Artemisz ikertestvérek voltak, és mindketten egy ortoronyban látták meg a napvilágot.

A mitológia szerint az anygalokkal való kommonikációhoz is szukség van
ortoronyra, uyganis az anygalok az embereknél magasabbak és ortoronyban szoktak megjelenni. Amikor az Ortorony bálványszervezet kozpontjára elhelyezték az artemisz fején is látszó ortornyokat , annak is megvolt az oka. Egészen az 1950-es évekik uyganis az Ortorony bálvenyzervezet foideológusai azt állították, hogy a tanítást angyaloktól kapják jehovától, aki a Fiastyúk nevu csillagképben trónol.

Az anygalokkal való találkozást segítették elo az Ortoronyszeru magas építmények.

Ha tehát a kumrániak anygalokkal kommunikáltak ill. veluk egyutt
imádkoztak, akkor valószínuleg ok is olyan helyen tették, ahol elegendo
magasság állt az anygalok fogadásának rendelkezésre. Mivel bújkálniuk kellett ezért barlangokban éltek. A nagyobb barlangok tokéletes fogadóhelyet biztosítottak a nagyobb méretu anygaloknak.
Ha nem kellett tartaniuk az uldozéstol akkor a telepulésen emelhettek
ortornyokat.

Ezt bizonyítják az ásatási leletek, amelyek ortorony szeru építmények feltárásáról számolnak be itt:

6. Kumrán régészeti anyaga és az esszénusok világa

sőt 1851-ben néhány romantikus metszet hatására már az a gondolat is felmerült, hogy a sivatag által belepett maradványok Gomorrának, a bűnös városnak a maradványai. A múlt század végén és e század elején ezeknek a felszínen látható romoknak a külsejét többen is leírták, 1906-ban pedig ástak is a közeli temető területén, magukat az épületeket azonban nem bolygatták. Csak amikor kiderült, hogy a közeli barlangok milyen kincseket őriznek, akkor vált fontossá a romterület feltárása, hiszen feltételezhető volt a kapcsolat az építmények és a kézirat-anyag között. Amikor 1951-ben R. de Vaux OP irányításával megindult a munka, még csupán egy őrtoronynak látszó építmény falai kerültek napvilágra, ám hamarosan kiderült, hogy ez a korábbi feltételezésekkel ellentétben nem egy római katonai őrhely vagy egy elhagyott karavánszeráj maradványa, hanem egy kiterjedt település legfelső rétegének néhány, a mai felszín felett is megmaradt része.

Tehát megvan a kozos láncszem a kumráni szekta és az Ortorony szervezet kozott. Ez pedig az Ortorony bálvány , ami az anygalokkal való találkozások céljára épult.

Errol a tényrol az Ortorony felettéb gyanus módon nem számolt be, amikor a kumráni szektát vesézte ki.

A bizonyíték az ortorony szeru épulet feltárásáról itt található:

www.tarrdaniel.com/documents/Vallasfilozofia/bibliai_regeszet.html

Az ortorony szeru épuletek feltárásáról a beszámolót

6. Kumrán régészeti anyaga és az esszénusok világa címszó

alatt a harmadik bekezdésben találod.

További hasonlóan hasznos leleplezo posztokat várunk toled.

Az eddigi írásaid is értékesek , de ez kimagaslóan utos.

Gratulálok!

a századik juh 2017.01.29. 16:48:26

@leslie07: Nagyon szívesen!

"szakmailag is alátámasztott"

Igen, gyorstalpaló Watchtower-befeketítő végzettségem van!

A kiegészítésed szintén megér egy misét, nagyon elgondolkodtató, köszönet a plussz infókért is.

keresemazutam 2017.01.31. 10:33:57

@a századik juh:
Azért van más is aminek az eredete nem számít!
A nyakkendő katonai, és forradalmári eredete!
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyakkendő

a századik juh 2017.01.31. 12:47:29

@keresemazutam: Így van! Mikorra tudnál belőlle írni egy cikket?

keresemazutam 2017.01.31. 14:16:04

@a századik juh:
Jobb ha te írod meg ,neked " valoszínülegelképzelhetöentutibiztos" jobban megy az írás,én örömmel olvasom majd!

a századik juh 2017.01.31. 15:40:08

@keresemazutam: Rendben, de az érveléseddel nem értek egyet, ez igazából akkor derülne ki, ha mindketten megírnánk, és akkoris eléggé szubjektív vélemények lennének csak.

Időpontot nem ígérek, mert ihletre szoktam várni általában, de mindenképp lesz nyakkendős poszt, lehet, hogy elfoglaltabb leszek mostanában, mint eddig.

Azért jobb, ha ketten vagy többen írnak ugyanarról, mert legalább nem csak egy oldalról van megközelítve, más-más dolgot vehetünk észre.

Ezenkívűl úgy vélem, hogy Marci csokornyakkendője pont emiatt az általad is említett anomália miatt született meg a Nagy Vezetők vagy kevésbé nagy segítőik fejében.

keresemazutam 2017.01.31. 17:47:10

@a századik juh:
Igazad van, minnél inkább eltérnek a nézeteink, annál valószínübb, hogy legalább egyikünknek igaza van! Azért én inkább mégis várok az ihletedre...

a századik juh 2017.02.07. 10:51:23

@keresemazutam: Egyetértek... :)

De ez most mennyire kavarja meg a fentebbi érvelésed?
Ha jól értem, akkor ha egyetértünk valamiben, akkor tuti tévedünk?
Az végülis már egy stabil kiindulási alap!

Igazság Kereső 2018.06.23. 23:40:18

A Biblia is beszél éjjeli őrjáratról,virrassztásról, amikor az őrök szolgálatot teljesítenek a bástyában. Jézus is használja a szemléltetéseiben. Nekem eddíg úgy tünt ennek kapcsán,mint ama "őrálló" a vég idején, a Szervezet ezt az "őrállót" , "kitartóan virrasszatok" szellemében testesíti meg. Eddig ezt hittem,ezt gondoltam! Mintha eme szókép és hasonlat kapcsán használnák az őrtornyot,mint emblémát! Nem? Én értem,hogy mással is kapcsolatban van a jelkép, mégis eröltetettnek tűnik. Elég megdöbbentő lenne számomra, ha ez a kapcsolat a bálvány hamis isten s a Szervezet közt valós összefüggésben létezne! Egyelőre számomra ez nem bizonyított maradéktalanúl! Kezd összeállni a kép! De nekem ennél még több kell,hogy biztosan ki merjek jelenteni valamit! A Jehova ,vagy YAHWEH név az sajnos elégé egyértelmű! Azzal egyetértek!

a századik juh 2018.06.24. 05:10:17

@Igazság Kereső: Találkozni fogsz olyan cikkel, amely elmondja majd, hogy mi is az az Őrtorony, amit WATCH Towerék használnak.