Oroszország Jehova Tanúi nemzetközi betiltását kezdeményezi!
2017. április 17. írta: a századik juh

Oroszország Jehova Tanúi nemzetközi betiltását kezdeményezi!

nojw.png

Az Orosz bíróság több alkalommal hazugságon kapta a tanúkat képviselő ügyvédcsoportot.

Nézzünk párat kivonatosan:

.

.

JWLAW:

Jehova Tanúi több, mint 100 éves történelme bizonyítja, hogy Jehova Tanúi pacifisták, nem fognak fegyvert, így nem lehetnek szélsőségesek!

Bíró:

Jehova Tanúi vallása  86 éves.

Jehova Tanúi nem pacifisták.

Attól, hogy valaki nem fog fegyvert, még lehet szélsőséges.

 

JWLAW: Csak Oroszországban vádolják Jehova Tanúit szélsőségességgel.

 

Bíró: Ez sem igaz! Jehova Tanúi több, mint 30 országban be is vannak tiltva, azaz szélsőségesként vannak kezelve. De Oroszország kezdeményezi Jehova Tanúi nemzetközi betiltását, a feltárt jogsértések garantáltan több országot érdekelni fognak.

 

JWLAW: Oroszország hozzá sem férhetett volna a vért elutasító tagok orvosi papírjaihoz, mert azok bizalmasak. Oroszország nem használhatja fel a fiókhivatalokban talált ottani KÖB jelentéseket annak bizonyítására, hogy szélsőségesek Jehova Tanúi, hiszen az iratokat személyiségi jogok védik.

Bíró: Jehova Tanúi tévesen gondolják azt, hogy a ők törvények felett állnak, csak azért, mert vallási formában működnek. Jehova Tanúi kötelesek betartani az Orosz törvényeket, és nem folytathatnak kuruzslást orvosi szakképesítés nélkül, és nem kényszeríthetik tagjaikat, hogy csak az általuk propagált kezelést választhatják akkor is, ha a tag vagy családtagjának élete a tét.

 

Bírói kérdések a Tanúkhoz:

 

Oroszországból történik-e a vallás irányítása?

JWLAW: Igen, egy nemzetközi szervezeten keresztül.

mosoly.jpg

Ez a szervezet egy kereskedelmi szervezet?

JWLAW:Nem, hiszen ezt a szervezetet Orosz emberek irányítják (szándékosan keveri a Watch Towert a helyi Orosz szervezettel) és díjmentesen terjesztenek bibliai kiadványokat.

Hehe... akarommondani: Köhm...

ezek az állítólagos Orosz alapítók részt vesznek-e a nemzetközi szervezet döntéshozatalában?

...Őööö.... Őöööö... Nem, de...

Ha az Orosz jogi személyiség nem ért egyet a nemzetközi szervezet döntésével, ettől függetlenül végre kell-e hajtania az Orosz jogi személyiségnek (Oroszországi Jehova Tanúi Egyháza) a nemzetközi szervezet (Watch Tower) döntését?

A nemzetközi szervezet figyelembe veszi a helyi sajátosságokat és az adott ország törvényeit.

A kérdésem nem ez volt!

Ha az Orosz jogi személyiség nem ért egyet a nemzetközi szervezet döntésével, ettől függetlenül végre kell-e hajtania az Orosz jogi személyiségnek a nemzetközi szervezet döntését?

Ha katasztrófa történne Oroszországban, ezen az Orosz jogi személyiségen keresztül a nemzetközi szervezet anyagi támogatásban tudná részesíteni az Orosz Tanúkat!

A kérdésem nem ez volt!

Ha az Orosz jogi személyiség nem ért egyet a nemzetközi szervezet döntésével, ettől függetlenül végre kell-e hajtania az Orosz jogi személyiségnek a nemzetközi szervezet döntését?

Erre nem kívánok válaszolni!

Köszönöm!

Vannak-e adományhoz kötött nyomtatott kiadványaik?

Nem, nincsennek!

wow3d.gif

A honlapukon az áll, hogy minden nyomtatott irodalmukat adományokból állítják elő, azaz ha nincs adomány, nincsennek kiadványok sem, vagy rosszul értem?

Erre nem kívánok válaszolni.

mosoly.jpg

.

.

Importálják-e ezeket a feltételezhetően szélsőséges kiadványokat Oroszországba, más országokból?

 

Ez pusztán logisztika!

A nemzetközi szervezet nem ad ki országspecifikus irodalmat, annak tartalma ugyanaz Oroszországban, mint Angliában például. A nemzetközi szervezet nem avatkozik bele a politikába, és nem Oroszellenes.

Tudja, hogy a nemzetközi szervezet tiltakozólevelek millióinak megírására késztette a tanúk millióit, hogy avatkozzanak bele a politikába, és Oroszországot több külföldi forrás alapján Isten népének ellenségeként állítják be világszerte?

...Igen, tudok róla...

 100_juhok.gif

Tudja, hogy az egyik betiltott példányból a nemzetközi szervezet többezer példányt importált még Oroszországba, és ezzel megszegte az Orosz törvényeket?

Sajnos a betiltott kiadványok jogi felülvizsgálata időigényes, de amint ennek a végére értek az ügyvédeink, azonnal tájékoztatták a helyi gyülekezeteket, hogy ne használják a betiltott irodalmat.

Küldött-e a nemzetközi szervezetük betiltott irodalmat az országba?

Nem. A nemzetközi szervezet nem felel a logisztikáért, csak a kiadásért. Az országba nem a nemzetközi szervezet küldte a betiltott irodalmakat, hanem egy megbízott vállalkozás.

jezusnemvarazsolt.gif

Jehova Tanúiból áll ez a megbízott vállalkozás?

Erre nem kívánok válaszolni.

Független-e az Orosz jogi szervezetük? Ki hagyja jóvá a kiadványok tartalmát, az oroszországi jogi szervezetük, vagy a nemzetközi szervezet?

A Vezető Testület hagyja jóvá a kiadványokat, akinek az Isteni kinevezésében több, mit 8,3 millió tanú hisz.

jwworld.jpg

Van-e az Orosz gyülekezeteknek olyan lehetőségük, amivel változtatást tudnak kezdeményezni a kiadványok tartalmában, ha azt úgy ítélik meg, hogy szélsőségesek az Orosz törvények szerint?

Igen, lehetőségük van ezt jelezni a helyi szervezet és az utazófelvigyázók részére.

Van-e bármilyen ráhatása a hely szervezeteknek vagy az utazófelvigyázóknak arra, hogy mit jelentet meg a nemzetközi szervezet?

Közvetlenül nincs.

 

Támogat-e valamilyen Orosz jogi személyiséget a nemzetközi szervezet anyagilag, és ezzel mekkora a befolyása az adott jogi személyiségre?

Nem támogat. A tagok támogatják nemzetközi szinten az Orosz jogi személyiséget. Ha egy barát kölcsönad a barátjának, akkor ott nincs alá vagy fölérendeltség.

Elismerik-e, hogy

nem a meghatározott célokra fordították a nemzetközi szervezet anyagi támogatását a nemzetközi szervezet kérésére?

.

.

Nem, nem buzdít senkit törvénytelenségre a szervezet!

Február 20.-a előtt is így volt ez? (Ekkor változtattak az oroszországi fiókhivatalban az addig bevett gyakorlaton, megvan az Oroszoknak a fiókhivatalba érkezett ezen levél!!!)

Ezt a levelet nem ismerjük el hivatalosként!.

Kiadványok nélkül most mi határozza meg a nemzetközi szervezet alaptanait Oroszországban?

Jehova Tanúi hitüket a bibliába, Jehova szavába vetik Oroszországban is, és mindenütt a világon. Oroszországban a tanúk az Ortodox zsinati kiadást használják, saját kiadású bibliájuk nincs.

Miután 2016 március 2.-án tájékoztattuk Önöket, hogy a kiadványaikat szélsőségesnek minősítettük, milyen lépéseket tettek?

Nos, először azt gondoltuk, tévedés történt, hogy nem is Jehova Tanúi kiadványairól van szó, és az Orosz bíróság nem egyértelműsítette melyik ez a kiadvány, ezt kideríteni sok ideig tartott.

Megerősíti, hogy ez a mellékelt belső dokumentum (???)  az Orosz jogi személyiség kiszolgáltatottságát bizonyítja a nemzetközi szervezet felé?

Nem tudom megerősíteni, hogy ez a szervezet utasítása lenne.

4 aktív Jehova Tanúját hallgattak meg.

Az első tagadja, hogy az alatt a 20 év alatt, amióta tanú, bármikor is használták volna az összejövetelen akárcsak az egyikét is annak a 88 betiltott Watch Tower kiadványnak, amikbe egyébként a tanúként kihallgatott tanú neve is bele volt írva, hiszen személyes példánya volt mindenkinek, és úgy készülnek, hogy az elejére bele kell írni a tulajdonosa nevét... biztos, ami biztos!

Érdemes megjegyezni, hogy a felvonultatott tanúk MINDEGYIKE doktori címmel rendelkező egyetemi professzor, miközben tudjuk a szervezet hozzáállását a felsőoktatáshoz. 

A második doktorandusz tanú hölgy, őt az vonzotta a tanúkhoz, hogy csak a biblia színtiszta igazságát tanítják, mindenféle kiadvány nélkül, a hölgy 1998 óta tanú, soha életében nem olvasta és nem is látta azt a 88 kiadványt, amit betiltottak Oroszországban.

Itt szeretném megjegyezni azt a tényt, hogy a kongresszusokon a "példamutató" testvérek kamu-élettörténeteket is elmondanak, leesett állal hallgattam két, általam jól ismert tanúházaspár élettörténetét, hogy hogyan ismerték meg az igazságot... Szünetben megkérdeztem őket, hogy milyen érzés 1000 Jehova Tanúja és 12 kamera előtt hazudni? Az, hogy elmondják azt, amit a szervezet kér tüllük, nem hazugság, hiszen ennyi erővel a kisfilmekben Jézust alkotó testvér is hazudna, hisz nem adta vissza a látását senkinek, mint Jézus, hiszen csak felolvasta és eljátszotta a szerepet... ezek után nem csodálkozom a vallomáson, de egy poligráfot rákötnék azért a tanúkra!

A harmadik már 25 éve tanú, ő mintha látott volna egy kettőt a betiltottakból, és igaz, hogy nem értett vele egyet, hogy szélsőségesek, de mint törvénytisztelő állampolgár azonnal megsemmisítette azokat, amikor erre figyelmeztették a gyülekezetben. A doktorúr szerint az ő vallása nem mond ellent a tudománynak, és nem ellenzi a felsőoktatást, inkább a felsőoktatással és a tudománnyal van a baj.

Gyermekes professzornő, a bíró a vallása gyermeknevelési irányelveiről kérdezi. A professzornő büszke tanú gyermekeire, akik sikereket értek el tanulmányaikban és a munkájuk területén is.

Hogyan tekintenek Önre a kollégái, akik nem osztják az Ön vallását? Van olyan, akit kiközösített a vallása, és Ön mégis tartja vele a kapcsolatot?

Rám mindannyian pozitívan tekintenek. A munkatársaim között nincs, de ha lenne, akkor sem különböztetném meg, mert Jehova Tanúi nem diszkriminatívak, és nem gyűlölködők.

Most extanúkat hallgatnak meg.

Az extanúkhoz Jehova Tanúi ügyvédei nem intéznek kérdéseket, pedig erre lenne lehetőségük!

 

Ami ezután történt... nagy LIKE!

 

like.jpg

 

Ugyanis az elkülönült extanú hölgy benyújtja évekre visszamenőleg a gyülekezetek alatt írt jegyzeteit!!!

 

A bíróság későbbre halasztja ezen jegyzetek értékelését, kérdésre kiderül, hogy a gyülekezetek ideje alatt számtalan alkalommal uszítottak az Orosz ortodox egyház ellen, nekünk, akiknek meg a katolikusokat gyalázták úton-útfélen, ez ugye nem újdonság, a bíróság azonban érdeklődve hallgatta ezt a vallomást.

Másik extanú katona volt, de a Watch Tower belső szabályzata szerint ez nem elfogadható hivatás, és ezért kilépett a katonaságtól, hogy meg tudjon keresztelkedni.

A többiekről egy előző cikkben írtam.

A bíróság most szerdán folytatja a tárgyalást... alig várom!

Az biztos, hogyha találnak MÉG EGY hasonló tartalmú jegyzetfüzetet... neked megvannak még  az összejövetelek alatt kötelező jegyzeteléseid?

Szerintem a későbbiekben ennek nagyon nagy szerepe  lehet, tekintve hogy a hétköznapi összejöveteleken elhangzottakról nem sokaknak van egyéb bizonyítékuk, és ha valamelyik összejövetelen lehet szélsőséges dolgokat hallani, azok a hétköznapi, csak "erős szellemiségű"ek által látogatott összejövetelek, ahol olyan hangnemet engednek meg maguknak például a katolikusokkal szemben, hogy még nem kételkedőként is szélsőséges gyűlöletkeltésnek gondoltam sokszor.

 Ezek után én borítékolok egy gyors új világosságot:

 

uj_vilagossag.gif

Ugyanis

Jehova Tanúi jelenlegi "prófétált" kronológiája HIBÁS, vagy a rossz oldalon állnak, ha ez a megjövendölt támadás ISTEN NÉPE ELLEN, ahogyan azt harsogják az összejöveteleken, és a házról-házra házalás közben! Ezt gyorsan ki kell igazítaniuk, mert már sokaknak feltűnt ez az icipici baki...:)

 

 

 

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/api/trackback/id/tr7112429639

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

sibbolet47 2017.10.24. 18:10:32

Bíró: Jehova Tanúi tévesen gondolják azt, hogy a ők törvények felett állnak, csak azért, mert vallási formában működnek. Jehova Tanúi kötelesek betartani az Orosz törvényeket, és nem folytathatnak kuruzslást orvosi szakképesítés nélkül, és nem kényszeríthetik tagjaikat, hogy csak az általuk propagált kezelést választhatják akkor is, ha a tag vagy családtagjának élete a tét.

Miért állítja a "Bíró", hogy Jehova Tanúi úgy gondolják, "hogy a ők törvények felett állnak"?
Vagy Oroszországban nincsenek "személyiségi jogok"? - vagy megsérthetik őket, akkor ők betartják az orosz törvényeket?
Jehova Tanúi miért lennének 'kuruzslást folytatók'?
És hol a bizonyíték arra, - a nagy bírói orosz törvények betartójanak - hogy kényszerítik a tagokat az általuk propagált kezelést illetően? A vér elutasítását az "Ortodox zsinati kiadás"-ú Bibliában is meg lehet találni.

ÚV 3Móz 17:14 Mert mindenféle test lelke az ő vére az abban levő lélek által. Ezért mondtam Izrael fiainak: ,Semmiféle testnek a vérét ne egyétek meg, mert mindenféle test lelke az ő vére. Bárki eszi is meg, ki kell irtani.’

Károli 3Móz 17:14 Mert minden testnek élete az ő vére a benne levő élettel. Azért mondom Izráel fiainak: Semmiféle testnek a vérét meg ne egyétek, mert minden testnek élete az ő vére; valaki megeszi azt, irtassék ki.

a századik juh 2017.10.25. 05:47:32

@sibbolet47: Ön még a Törvény átka alatt van? Jó hír, hogy napjainkban nem kell már kiirtania az olyan személyeket, akik mondjuk felvágottat esznek, vagy nem kóser módon kivéreztetett állatokat esznek, hanem mondjuk boltokban vesznek ilyeneket.
Mi több, azokat sem kell már megköveznie, akik ÉLETEKET MENTENEK azzal, hogy vérüket -lelküket- adják másokért.

Mertugye nincs annál nagyobb szeretet, ha valaki az életét -a lelkét- adja másokért?

sibbolet47 2017.10.25. 19:38:54

@a századik juh: Szó sincs róla, hogy a keresztényi világunkban valakit is kiirtanának a vér evése miatt Istenre hivatkozva (legalábbis épeszű ember). Ez a vers az izraelitákra vonatkozott és abban az időben ezt megis tették. De Isten törvénye nem lett eltörölve (Máté 5:17) és a Görög Írásokban ez a tilalom meg lett erősítve és az ítéletkor ezért is számonkérés lesz.
De az életmentést vér által Isten nem jogosította fel az embert, hiszen akár evés akár ömlesztés által jut be a szervezetbe a vér a végcél ugyanaz meghosszabbítani az életét, és ha helyes lenne a vérátömlesztés, akkor Isten az evését sem tiltotta volna meg. Való igaz, hogy életét adja valakiért annál nagyobb nincs, de talán azok az emberek akik vérüket adják le vajon mindegyiküket a szeretet indítja?

a századik juh 2017.10.26. 03:42:30

@sibbolet47: Ön túlment az írásokon, ugyanis olyan dolgot hoz párhuzamba a vérevéssel, amiről nem beszélt a Biblia. Arról, hogy a vér evésével egyesek meg akarnák hosszabbítani az életüket, még soha nem hallottam. De tudja, ilyen alapon az oltások is ezt a célt szolgálják, hogy tovább éljünk, sőt, a biztonsági övi s ezt a célt szolgálja az autóban, tiltsuk be azt is ilyen alapon, ha Ön szerint Isten szándéka az, hogy mindenki minél előbb meghaljon. Nem véletlen, hogy Abbadon sáskái meg fogják ölni az emberek harmadrészét, csakhogy Russell sátánnal azonosította Abbadont, Jehova Tanúi pedig Jézussal, és az emberek harmadrészét megölő sáskákat pedig Jehova Tanúival. Tudja, Jézus irgalmat kért, semmint áldozatot. A többtízezer tanú esetében, akik eddig meghaltak a szervezet által kikényszerített oltás és vérelutasítás miatt, hol az irgalom az áldozat helyett Ön szerint? Én csak áldozatokat látok ebben, irgalmat egy szálat sem + kuruzslást és Bibliahamisítást.

Barkóczi Zoltán 2018.05.25. 17:19:13

@a századik juh: A Jehova tanúi elleni vádak, hamisak!
A nemzetközi betíltásuk Bibliailag meg van jövendőlve!
Ez a dolog, ha megtörténik, a tanúkat nem fogja meglepetésként érni!
Jézus igaz!
Követőit mindíg is üldözték.

a századik juh 2018.05.25. 17:27:43

@Barkóczi Zoltán: Pontosan melyik vádra gondol, amelyik hamis, kedves Zoltán?

a századik juh 2018.05.25. 17:56:34

@Barkóczi Zoltán: Elnézést, olyan érdekes témát pendített meg, hogy elfelejtkeztem a jó modorról, ne haragudj! Üdvözöllek a blogomon!