"Jehova Tanúi most hasonló pusztító munkát végeznek."
2020. június 14. írta: a századik juh

"Jehova Tanúi most hasonló pusztító munkát végeznek."

Hogy mik vannak!

A Watchtower Inc. immár a Watch Tower Inc. 8 tagú wezetőtestülete ÁLTAL IS elismerten 104 éve TÉVTANÍTÓ.

hazudtunk_2.png

Emlékeztek arra az ovis játékra, amikor a csoport egyik tagjának fülébe súgott valamit az óvónéni, és azt tovább kellett súgni? A végére már teljesen mást súgdosott a 20-30 gyerkőc, mint amit eredetileg az óvónéni.

Na,

gondoljunk bele,

milyen lenne ez a játék úgy, hogy nem állna meg az "utolsó" személynél,

hanem IDŐKORLÁT VAN,

104 évig kell játszani...

...akár 8,5 millió személy is játszhatja...

...a kiemelkedően nagy ökörségeket az ökörkör főökrei előléptetéssel, Jehova pedig extra felkenéssel jutalmazzák...

vak_vezet_1.jpg

Nos, nézzük meg, hol tartott ez a játék

31 évvel ezelőtt,

amikor már 73 éve TÉVTANÍTOTTÁK egymást, és többszörös Guiness-rekorder folyóirataiknak és ingyenpostásaiknak "hála", magukkal együtt állításuk szerint még az egész lakott földet is:

hazudtunk_2.png

"Tanulságok az Írásokból: Jóel 1:1–3:21

[Hát igen, a nagy beismerés után, 2020-ban ez így ebben a formában elég erős: "Tanulságok az Írásokból", merthogy kiderült, hogy ezt akkor benézte a Watchtowerinc,

nem "Írások" azok, hanem

Watchtower-téwtanítások,

azaz immár húdeteokratikusan ez így hangzik helyesen: 

TANULSÁGOK A WATCHTOWER INC. TÉVTANÍTÁSAIBÓL.

Ennyi, ez most így teokratikus is, nemde? ]

Hívjátok segítségül Jehova nevét és épségben megmenekültök!

[Mindannyian tudjuk, a Watchtowerinc is elismeri, hogy száműzte erről a helyről a Jézus Krisztusra utaló Kűrioszt, és betette 237szer a Jehovát, amit fogadjunk, még egyikőtök sem mondott el 237szer egymásután. Ennélfogva mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy nem Jehova nevében van a megmentés, hanem Jézus Krisztuséban, ennélfogva még csak a második mondatnál tartunk, de már feltűnhet a szemfülesebb olvasóknak, hogy itten kőkemény teokratikus hadviselés esete forog fenn...]

„HA a csapást nem sikerül megállítani, az átterjed Kelet-Afrikára és az egész Közel-Keletre. Valóságos katasztrófa lesz.” Így nyilatkozott az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének egyik tisztviselője arról a falánk rovarról, amely nemrégen milliárdszámra elárasztotta Északnyugat-Afrikát – a sáskáról.

Körülbelül i. e. 820-ban Jóel, Isten prófétája hasonló csapásról beszélt. Élénk szavakkal, szinte utánozhatatlan pontossággal és valósághű módon írta le, milyen pusztítást okozhat Júda nemzetének ez a rovarinvázió. Ez a csapás azonban valami sokkal jelentősebb dolognak volt a szemléltető leírása, mint amit a sáskacsapás jelent a környezete számára. „Jehova napját” harangozta be előre! A mi nemzedékünk [Márminthogy MELYIK nemzedékről is volt szó 1989-ben? Pfú, mekkora kamugépek ezek...nem is halmozzák, hanem hatványozzák a hazugságaikat] jelenleg [Ja, jelenleg...ez sem jött be, more...] szembenéz „ezzel a félelmet keltő nappal” és annak minden pusztító hevességével. De milyen remény van a megmentésre? És milyen tanulságokat vonhatunk le Jóel prófétai könyvéből?

A rémületet keltő rovarinvázió

Jehova félelmet keltő napján a megmentés céljából megtérésre van szükség. Jóelszemeivel nézve, azt látjuk, hogy a katasztrófa nyomán az országban a hernyók, a sáskák és a szárnyatlan nyüzsgő sáskák és csótányok teljesen letarolják a növényzetet. Júda papjait, véneit és egyéb lakosait arra sürgeti a próféta, hogy térjenek meg „és kiáltsanak Jehovához segítségért”. A raktárak üresen állnak és a csűröket lebontották, mivel nem volt mit tenni bele. A háziállatok össze-vissza céltalanul kóborolnak, mert nincs mit legelniük. Micsoda pusztító nap ez a Mindenhatótól! (1:1–20).

Jehova napjának közelsége indítson bennünket szent életre és Istennek tetsző cselekedetekre (2Péter 3:10–12). Jóel révén azt láthatjuk meg, hogy ez a sötétség, a felhők és a sűrű homály napja lesz. A sáskák rémisztő előhírnökei ennek a napnak. Nyomukban Júda édenkerti tájai sivár pusztasággá lesznek. Már maguknak a sáskáknak a közeledte is baljóslatú; olyan a hangjuk, mint a harci szekér és a tarlót ropogtató tűz hangja. És ahogy a sáskák előrehaladnak, „olyanok, mint egy hatalmas sereg, amely felsorakozik a harcra”, felhágnak a falakra, megrohanják a várost, és behatolnak a házakba. Még a nap, hold és a csillagok is elsötétednek „Jehova félelmet keltő napján” (2:1–11).

A megmentés útja

Megmentésünk végett el kell ismernünk, hogy ʼJehova az Isten és senki más’. „Jöjjetek vissza hozzám teljes szívetekkel” – tanácsolja Jehova. Az öregeket és fiatalokat arra buzdítja a próféta, hogy gyűljenek egybe ünnepélyes gyűlésre, és esedezzenek Isten kegyéért. Isten együttérzést tanúsít népe iránt és kárpótolja őket az elszenvedett rovarpusztításért, és megáldja népét bőséggel. Azok, akik elismerik Jehovát egyedüli igaz Istennek és a megmentés Forrásának, nem fognak megszégyenülni (2:12–27).

Megmentésünk attól is függ, hogy hittel segítségül hívjuk-e Jehova nevét. „Jehova nagy és félelmet keltő napja” előtt Isten ʼkiárasztja szellemét minden hústestre’. Fiatalok és öregek, férfiak és nők, mind prófétálni fognak. Ennek következtében sokan megtudják, hogy ʼmindaz, aki segítségül hívja Jehova nevét, épségben megmenekül’ (2:28–32).

Ítélet a nemzetek felett

Jehova megmenti hűséges népét, amikor ítéletét végrehajtja a nemzetek felett. (Vö. Ezékiel 38:18–23; Jelenések 16:14–16.) Tírusznak, Szidonnak és Filiszteának meg kell lakolniuk azért, mert Isten népével mostohán bántak és eladták őket rabszolgákul. Jehova visszahozza Júda és Jeruzsálem foglyait, és kihívást intéz ellenségeihez ezekkel a szavakkal: „Szenteljetek háborút!” De ők nem Istenért vonulnak harcba, aki ítéletét végrehajtja felettük a jelképes „Jósafát völgyében”. Bár az ég és a föld megrendül, Jehova biztos menedéke lesz népének. A hűségesek túlélik a nemzetek feletti ítéletet és örvendeni fognak az életnek paradicsomi körülmények között (3:1–21).

[ÉS A LÉNYEG:]

Megszívlelendő tanulságok: Előbb meg kell térni annak, aki megmentésben szeretne részesülni Jehova félelmet keltő napján. E nap közelsége indítson bennünket szent életre és Istennek tetsző cselekedetekre. Természetesen megmentésünk attól is függ, hogy elismerjük-e Jehovát egyedüli Istennek. És ha hittel segítségül hívjuk az ő nevét, akkor megment bennünket a nemzetek feletti ítéletének végrehajtása idején.

Jóel próféciájának ezenkívül van még más elgondolkodtató értelme is.

Például az is, hogy „Jehova nagy és félelmet keltő napja” fenyegetően közeledik!

Erre figyelmeztetni kell az embereket.

Miként a sáskák Jóel próféciájában, Jehova Tanúi is kopárrá teszik a kereszténységet azzal, hogy kérlelhetetlenül letarolják őt szellemi értelemben.

[???Szellemi értelemben kopárrá teszlek, more, kérlelhetetlenül letarollak, érted?]

papa_1.jpg

Ez a vallásvezetők dühét és ellenségeskedését váltja ki, de semmilyen kőfalszerű akadály, amit megpróbálnak a jelképes sáskák [ Ez már itten nem Újwilágosság, hanem Fújwilágosság ám!] útjába emelni, nem lesz eredményes.

 

Jehova kiárasztotta népére szellemét, és felszerelte őket ítéletei bejelentésére. [ Hoppácska! Hoppácskácska! Mit is állított a Watchtowerinc??? Azt, hogy ezt a hazugságot Jehova szelleme állította? Hoppácska! ]

 

pinokkiogif.gif

Ezért ebben a rövid időben [írták 1989-ben...], ami még hátra van Isten félelmet keltő napjáig, vegyük ki részünket teljes erővel mások megsegítéséből, hogy ők is ʼsegítségül hívhassák Jehova nevét és épségben megmenekülhessenek’.

[Kiemelt rész a 36–37. oldalon]

BIBLIAI VERSEK MEGVIZSGÁLÁSA

[Öveket becsatolni, és tessenek kapaszkodni, rázós részhez érkeztünk:]

 

 1:2  Jóel a „vénekhez” intézte szavait, akik rossz útra terelték a nemzetet. Mivel az „ország lakosai” ezt a rossz útmutatást követték, ők is felelősek Jehova előtt.

Ma a kereszténység vallásvezetői hasonlóan tévútra vezették híveiket.

[Hoppácska már megint! Mit állít a Watchtowerinc??? Azt, hogy a vallásvezetők a felelősek azért, ha rossz útmutatást adnak, nem pedig Jehova... hoppácska! Így kell cáfolni saját magad, a'la Watchtowerinc!]

wtf1.jpg

Miként Jóel, Jehova Tanúi is üzenetüket a papi osztálynak címezik. Mindazonáltal, magának a népnek is hirdetni kell Isten Szavát, mert ők is felelősek tetteikért Jehova előtt (Ésaiás 9:15–17;Róma 14:12).

 2:1–10, 28 — Az izraeliták figyelmeztetést kaptak arról, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, sáskák és más rovarok termésüket teljesen elpusztítják (5Mózes 28:38–45). Mivel a Szentírásban nincs feljegyzés arról, hogy lett volna-e Kanaán földjén ilyen, Jóel által említett hasonló arányú rovar invázió, így az általa leírt csapás minden bizonnyal képletes. Nyilvánvaló, [ * itt az eredeti héber szó: "valószínűlegfeltételezhetőenlehetséges"] hogy a jövendölés kezdeti beteljesedése i. sz. 33 pünkösdjén volt, amikor Jehova ʼkiárasztotta szellemét’ Jézus követőire, akik Istentől kapott üzenetükkel gyötörni kezdték a hamis vallásoskodókat [ Namost azt értem, hogy milyen a  "vallásoskodó", nade milyen a "hamis vallásoskodó"??? Az nem a vallásos??? ] (Cselekedetek 2:1, 14–21; 5:27–29).

Jehova Tanúi most hasonló pusztító munkát végeznek.

[Na, ezt sem én mondtam...]

lett12.jpg

○ 2:12, 13 — Az ősi időkben a ruha megszaggatása a bánat külső jele volt (1Mózes 37:29, 30; 44:13). De ezt színlelve, képmutatóan is lehetett tenni. Jóel azt hangsúlyozza, hogy a bánat ilyen külső megnyilvánulása önmagában nem elégséges. Az embereknek „szívüket kell megszaggatni” a szívből jövő megbánás tetteivel.

 2:31, 32 — Jóel idejében Jehova a hűségesek számára gondoskodott megmenekülésről a pusztulásból. Most, ezekben „az utolsó napokban”,

Isten Jézus Krisztus által szintén [SZINTÉÉÉN??? WTF???]  lehetővé teszi a megmentést (2Timótheus 3:1; Róma 5:8, 12;6:23)

[Na, mi történt???]

 

De a bűnös embereknek Jehova nevét kell segítségül hívniuk, hogy örök megmentésben részesüljenek.

[Perszepersze, Wacstowerül a Kűriusz egyenlő Jehova, mer a Septuagintát hamisítók írták, bezzeg a napimádó kumrániak!!!]

Ez azt jelenti, hogy meg kell ismerniük az isteni nevet, azt tiszteletben kell tartaniuk, és tökéletesen bízniuk kell abban, aki ezt a nevet viseli. Azok, akik hittel segítségül hívják Jehova nevét, „épségben megmenekülnek”, amikor Isten ítéletét végrehajtja a nemzetek felett az ő „nagy és félelmet keltő napján” (Sofóniás 2:2, 3; 3:12; Róma 10:11–13).

 3:2, 14 — „Jehova napján” az isteni ítélet végrehajtás jelképes helyének neve: „a döntés völgye”. De „Jósafát völgyének” is nevezik. Ez az elnevezés azért is találó, mert Jósafát szó szerint annyit jelent: „Jehova a Bíró”. Jósafát király uralkodása idején Isten megszabadította Júdát és Jeruzsálemet Moáb, Ammon és a Seir hegyvidék egyesített erőitől, úgy, hogy zűrzavart támasztott közöttük és egymást kezdték öldösni (2Krónika 20:1–30). Napjainkban a „Jósafát völgye” megfelel annak a jelképes borsajtónak, amelyben a nemzetek, mint valami szőlőfürtök, összezúzatnak Jehova népének bántalmazása miatt.

 3:6 — Tírusznak, Szidonnak és Filiszteának az volt a bűne, hogy Júda és Jeruzsálem lakóit eladták rabszolgákul a görögöknek. Lehetséges, hogy egyes zsidók, akiket más nemzetek ejtettek fogságba, csak közvetve kerültek a tíruszi, szidoni és filiszteus rabszolgakereskedők kezébe. De rosszabb esetben lehet, hogy ezek a nemzetek a zsidókat akkor adták el rabszolgákul, amikor azok ellenségeik elől menekültek és menedéket kerestek. Bármelyik eset állt is fenn, Isten ezeket a kufár emberkereskedőket ítéletre vonja népének bántalmazásáért. [Csak érdeklődni szeretnék, hogy a rabszolgatartónak számít-e az, aki milliárdos vagyona ellenére ingyen munkavégzést vár el emberek millióitól???]

Ez az eset azt is jelzi,

milyen sors vár azokra a nemzetekre, akik ma is üldözik Jehova szolgáit."

[Ó jajj, mi lesz veled, Oroszország?]

A bejegyzés trackback címe:

https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/api/trackback/id/tr8915808400

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Igazság Kereső 2020.06.15. 00:16:53

"Hívjátok segítségül Jehova nevét és épségben megmenekültök!"

Ahol Pál beszél hasonlóakról, abban a szakaszban ott van, hogy: "krisztus az úr" !

Utána, miután felvezette a szitut, kimondja, leírja, hogy Krisztust, vagyis az Urat kell segítségül hívni!

Ez oda van írva, méghozzá elég világosan.

Ez Toronyőr bácsinak kimaradt a biblia órán?!

Igazság Kereső 2020.06.15. 00:51:19

Az itt bemutatott kiadvány idézetek a "Hogyan magyarázzunk bármit bele a Biblia szavaiba" diplomaosztólyáról származik. :D

Hooooooogy lehet ennyi egymásnak ellentmondó sületlenségeket megetetni a tagokkal, anélkül, hogy észre vennék???

"Csak a kezemet figyeld,mert csalok!"

Hogy hihettem el én is ezeket?!

Emlékszem egy nyilvános előadásra, mikor a Tesó egy Q erős lámpával a székeken ülök szemébe világított, azt hittem megvakulok.

"Na testvérek, Satán így vakítja meg a nem hívük elméjét, a világosság angyalaként tetszelegve, féligazságokkal és hamis információk tömegével elvakítva őket!"

Super!

Csak nekem tűnik úgy most, miután nem vagyok ott, hogy ők is pontosan a fentebb leírt vakítósdival operálnak?

Elvesznek a Tanúk a parasztvakítás tengerében!

Annyi a napi,heti információ, hogy eszükbe sincs szűrni azokat, s nem csak azért,mert bíznak az azokban írtakban.

Lehetetlen tisztán látni elsőre.

Pont, mikor elvakítanak egy erős lámpával, idő kell mire helyre áll a látásunk.

De ehhez előbb szándékosan el kell/ene/ fordítani az bent levőknek a fejüket, hogy ne érje a szemüket a parasztvakítás szemkápráztatóan erős fénye.

a századik juh 2020.06.15. 09:53:34

@Igazság Kereső: "Emlékszem egy nyilvános előadásra, mikor a Tesó egy Q erős lámpával a székeken ülök szemébe világított, azt hittem megvakulok.

"Na testvérek, Satán így vakítja meg a nem hívük elméjét, a világosság angyalaként tetszelegve, féligazságokkal és hamis információk tömegével elvakítva őket!"

Az tudatos egészségkárosítás, jó, hogy nem lézerpointerrel, vagy szintezőlézerrel demonstrált az okos sáska vagy skorpió, ki tudja, lehet, ő sem...

A watchtowerinc technikája inkább az, hogy megmutatja neked a tutit, látod, ez a Biblia, tudomány, leletek, miegymás, aztán hirtelen lekapcsolja a villanyt, és UV-fényt ad ki, ennélfogva Te már nem az eredetit látod, hanem az eredetire UV-fénnyel írt Watchtower-dogmát, mert azt UV-érzékeny tintával nyomták az eredetire, és ez normál fénynél nem is látszik, és mindeközben nem wakulsz meg az éles, bántó fénytől, hanem azt hiszed, új wilágosságok nyíltak meg előtted...

Nagyfényerejű testvérünk demonstrációja együgyűnek mutatja be Sátánt, olyannak, akit egy Jehova Tanúja egyszerűen kiiktathat az életéből azáltal, hogy elfordítja a fejét, és becsukja a szemét...

Igazságtalanság ért a gyülekezetben? Fordítsd el a fejed, csukd be a szemed, bízd Jehovára...

és akkor nem fogod látni a lényeget...

ördögi!

leslie07 2020.06.18. 06:44:16

Isten Jézus Krisztus által szintén [SZINTÉÉÉN??? WTF???] lehetővé teszi a megmentést (2Timótheus 3:1; Róma 5:8, 12;6:23)

Az artemiszőrtornya-sátánjehovája szervezet ördögpapjai nem tudatosítják,
amit Khrisztosz János által közölt:

János 5:45
Ne állítsátok, hogy én vádollak majd benneteket az Atyánál; van aki vádol titeket, Mózes, akiben ti reménykedtetek.
46
Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is hinnétek; mert én rólam írt ő.

Az egész Szentírás a Fiú Istenről szól, nemcsak Mózes írásai, de a Zsoltárok
könyve is a Fiút azonosítja a Urral.

Zsolt. 89:7
Mert a felhőkben kicsoda hasonlatos az Úrhoz, s ki olyan, mint az Úr, az istenek fiai között?
8
Igen rettenetes Isten ő a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazokra, akik körülte vannak.
9
Uram, Seregeknek Istene! Kicsoda olyan erős, mint te vagy Uram? És a te hűséges voltod körülvesz téged.

Izrael Istenét az Urat az Istenek fiai közé sorolja, bizonyítva ezzel, hogy
Izrael Szentje, Izrael Kősziklája a Fiú.

Hozzá kell könyörögni, az Ő nevében kell bizakodni.

A nemzetek istenei, mint a jehova pedig bálvány

Zsolt.96:5
Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott.

Igazság Kereső 2020.06.19. 17:09:40

@leslie07:

Valóban figyelemre méltó.

Ha s amennyiben Jehova lenne a teremtő és izrael istene, mi a túrónak hasonlítja magát a teremtményeihez?

"Kicsoda olyan a teremtményeim közül,mint Én?"

Ennek meg mi értelme?

Mi értelme az összehasonlításnak egyáltalán?