"Mit fontos jól megjegyeznünk a „hű és értelmes rabszolgával” kapcsolatban?"
2020. május 27. írta: a századik juh

"Mit fontos jól megjegyeznünk a „hű és értelmes rabszolgával” kapcsolatban?"

noejw.jpg

"20., 21. a) Mit fontos jól megjegyeznünk a „hű és értelmes rabszolgával” kapcsolatban? b) Hogyan fejezte ki ezt egy keresztény hittestvérünk?

20 Fontos, hogy soha ne feledjük, hol tanultunk először az igazságról. Vajon ki segített felépíteni a Bibliába és annak ígéreteibe vetett hitünket?"

...

21 Egy keresztény férj mondta a következőket: „Jehova látható szervezete rendkívül megbízható óriási forrás. Soha, semmilyen formában nem vezette félre az embereket. Minden, amit kijelentett, Isten Szavára épült, és a lehető legjobb volt"

 

 

igen_hamis_profetak_vagyunk_1.png

 

"1798 - A Jelenések 12. fejezetében említett 1260 nap vége. Az “utolsó napok” kezdete. [Three Worlds (1877), p114.] 

1799 - Az “utolsó napok” kezdete. Napóleon eltávolította a Pápát és véget vetett a Dániel 7:25; 12:7; Jelenések 11:1-3 versekben említett 1260 napnak. [WT Jan-Feb 1889 [repr p1093]. SiS2 p256. SiS3 p58,63,64.]  1930-ban 1914-re váltva. [2.sz. lábjegyzet]

1829 - A Dániel 12:11-ben említett 1290 nap vége (i.sz. 539-től számítva), Miller mozgalmának kezdete. [SiS3 p84, SiS7 p40, 60, 163. Our Lord's Return (1929) p27.] Tanítás elhagyva1930-ban.

1844 - Miller szerint a “világ vége” Russell szerint a 30 éves “próbaidő” kezdete, amely megfelel Jézus harmincéves élettartamának, a születésétől a megkeresztelkedéséig. [SiS2 p240.] Tanítás 1930-ban elhagyva.

1846- 2300 nap vége, G. Storrs és mások elhagynak hamis tanításokat, a “szentély megtisztítása.” A protestáns egyházak közötti “evangélikus szövetség” kezdete, amit “spiritisztának” minősítettek. [SiS3 p108, SiS7 p163.] 1930-ban elhagyva.

1873 - Az emberiség 6000 éves történelme befejeződik, a hetedik évezred kezdete. A Jelenések évezrede, az Úr napja. [Lásd SiS2 előszó, p39.] Tanítás 1930-ban elhagyva. (Az emberiség 6000 éves történelme befejezésének új dátuma az 1975 1943-ban elfogadva, de nem hivatalos prófétai dátum egészen 1966-ig, a Life Everlasting könyv megjelenésével.

1874 - Krisztus láthatatlan jelenlétének kezdete. Russell legfontosabb dátuma. [Three Worlds p175, SiS2 p170, Our Lord's Return p27, Proclaimers p133 lábjegyzet.] Egészen 1904-ig Russell úgy vélte, hogy ez az évszám jelezte Armageddon kezdetét. [WT 1/15/92 p21-3 [repr p1355]. SiS2, p101.] 1930-ban elhagyva. [2.sz. lábjegyzet] WTS állítása szerint tanítás 1943-ban elhagyva.

1875 - A “nagy jubileumi ciklus” vége. A Dániel 12:12-ben említett 1335 nap vége. A szentek láthatatlan feltámadása megkezdődik. (Megjegyzendő továbbá, hogy az 1875-ös bibliai év Russell szerint 1874 októberében kezdődött.) [Three Worlds p108.] A láthatatlan feltámadás kezdete 1875-ről áthelyezve 1878-ra 1881-ben?

1878 - Az evangéliumi kor vége, a szentek elragadtatása. [Three Worlds p68; Proclaimers p632; Divine Purpose p19.] Tanítás természetesen elhagyva 1878 után.

1878 – Az elhunyt szentek mennyei feltámadása. Isten kegyelme visszatér a Zsidókhoz. Isten Királysága megkezdi a hatalom gyakorlását. [WT Oct 1879 [repr p39]. SiS2 p101. SiS6, p663. Millions (1920) p27-8.] Tanítás elhagyva 1930-ban.

1881 - A szentek, többek között Russell és a Bibliakutatók, elragadtatása. [. WT Jan 1881 [repr p180], Dec 1880 [repr p172], vesd össze 1881. május [repr p224].] Tanítás elhagyva, sőt tagadva 1881 májusától.

1881 - A 144.000-nek szóló “magas elhívás” lezárása. Babilon bukása. [Proclaimers p632] 1922-ben váltás az 1918-as évszámra. A “magas elhívás” lezárása később 1935-re változtatva.

1910 - A szentek elragadtatásának várt időpontja, a gízai nagy piramis folyosójának méreteire alapozva. [SiS3, p364, 1910 előtt kibocsátott példányok.] Tanítás természetesen elhagyva 1910 után.

1914 - E világ vége, Krisztus szó szerinti visszatérése, Armageddon vége, az elragadtatás lehető legkésőbbi éve. A zsidó nép várhatóan visszatér Isten kegyébe. Egészen 1914 végéig igaz tanításként elfogadva, de 1912-t követően 1915-re változtatva egészen 1914 augusztusáig (első világháború kezdete, amely vélekedések szerint valamilyen formában beteljesíti az 1914-el kapcsolatos próféciákat).

1914 - Krisztus láthatatlan visszatérése és királyi uralkodásának kezdete, az utolsó napok vége. “Pogányok idejének” vége, bár láthatatlan módon, kivéve (Tanúk által képzelt) erőszakosság fokozódása, háborúk, járványok, földrengések és más csapások számának növekedése által 1914 óta. Jelenleg is érvényes tanítás. 1922-től kezdve Krisztus uralkodásának kezdete, 1930-tól kezdve láthatatlan jelenlétének kezdete, (amely korábban 1874 volt). [2.sz. lábjegyzet] Egészen a közelmúltig a WTS az tanította, hogy egyesek azok közül, akik látták az 1914-es eseményeket még mindig élni fognak, hogy lássák a világ végét. Ezen “1914-es generáció” tanítását 1995 novemberében hatálytalanították. [Lásd WT 11/1 1995 p17.] A “Teremtő ígérete” arra vonatkozóan, hogy a világ vége eljön, mielőtt az 1914-es generáció kihalna, már nem olvasható az Ébredjetek! Tartalomjegyzéke felett (p4) Ébredjetek! 11/8 1995. Az elképzelés, hogy a Máté 24:34-ben említett “generáció” specifikus egyénekre vonatkozna ma már érvénytelen.

1915 - Russell szerint a világ vége. kb. 1912-től az első világháború kezdetéig, amikoris felváltotta az 1914-es év, mivel 2520 év i.e. 606-tól számítva 1915-ben végződik és nem 1914-ben. Arról a tényről, hogy nem volt nulla év “megfeledkezett”, amikor bizonyos események 1914-ben elkezdődtek. 1943-ban Jeruzsálem pusztulását i.e. 606-ról i.e. 607-re lett hivatalosan áttéve. (Azt a tényt, hogy a bibliai kronológia szerint Jeruzsálem i.e.587-ben pusztult el figyelmen kívül hagyja az Őrtorony időszámítása.) Az évszám elvetve az első világháború kitörését követően.

1918 - A hamis vallás és azon belül különösen a kereszténység pusztulása. Démonok hatolnak be a klérus - a “disznó osztály” - elméjébe előidézve olyan cselekedeteket, amellyel kivívják a nép haragját, akik viszont elpusztítják őket. Ilyenformán az “egyháztagok millióit” pusztítja el Isten. [SiS7 p128, 485.] Tanítás természetesen elhagyva 1918 után.

1918 - Babilon bukása, 144.000 elhívásának befejezése. A Tanúk még mindig ezt az évet tartják a Nagy Babilon - “minden hamis vallás” - bukásának. [lásd Jelenések csúcspontja közel p260, amely ezt írja: “ilyen módon a Nagy Babilon 1919-re leomlott”). Ma is érvényes tanítás. A “magas hívás” lezárása később 1935-re változtatva.

1919 - A Bibliakutató / Őrtorony mozgalom Krisztus által történő kiválasztása, hogy a kommunikáció kizárólagos csatornája legyen Isten és emberek között. Ma is érvényes tanítás.

1920 - Világméretű anarchia, minden földi kormányzat összeomlása és bukása. [SiS7 p258.] 1920 után természetesen elhagyva.

1925 - Az “ókor férfiai”-nak (a Zsidók 11. fejezetében felsorolt hithősök) feltámadása, majd azt közvetlenül követően a világ vége. A Királyság létrehozása Palesztinában. [SiS7 p128, Millions p88,97.] Határozott kijelentések a WT 6/15 1922; 4/1 1923 és más kiadványokban. Még 1931-ben is úgy vélték, hogy e dátum valamilyen módon az Írásokból fakad. (Vindication I p338).

1935 - A 144.000 tagságára vonatkozó “magas elhívás” lezárása. E dátumtól a tanítás szerint a Jelenések 7. fejezetében említett “nagy sokaság” a földön és nem a mennyben fog élni. A “nagy sokaság”, minden Tanú kivéve a jelenleg még élő ~8000-et, nem tekinti magát felkent kereszténynek, nem született újjá, nem veszi magához a jegyeket, és nem tekinti Krisztust közbenjárónak. Örök életre számítanak a földön. [Lásd: WT 6/15 1992 p23; Proclaimers (1993) p166.] E dátum létjogosultságát kizárólag az igazolja, hogy a “nagy sokaság” reménységével kapcsolatos tanítás 1935-ben alakult ki. Ma is érvényes tanítás.

~1941 - A második világháborúról úgy vélték, hogy Armageddonba - Isten háborújába - torkollik. A WT 9/155 1941 p288 ír “az Armageddont megelőző hónapokról.” 1943-ban Rutherford halálát követően, e tanítás elhagyva, amikor az Őrtorony Társulat azt kezdte tanítani, hogy a második világháborút a béke igen rövid időszaka fogja követni.

1951 - 1914 óta 37 év telt el, mivel Jeruzsálem i.sz. 70-ben pusztult el, 37 évvel Krisztus halála után. (WTS időszámítás). Egyes Őrtorony cikkek erőteljesen sugalmazták e párhuzamosság jelentőségét WT 11/1 1950 p407; 9/1 1950 p277; vesd össze WT 3/15 1951 p179 és 4/1 1951 p214, mindkettő rámutat arra, hogy “37 éve élünk a ‘vég idején”. Az eszme elhagyva WT 9/1 1952 p542

1954 - Az 1914-es generáció elméleti időtartamának vége a korábbi 30-40 éves generáció definíció szerint. [Lásd WT 9/1 1952 p542.] A tanítást 1952-ben felváltotta a 70-80 éves generáció.  “Generáció” elképzelés a később Máté 24:34 szerinti, elhagyva WT Nov 1, 1995. 

1975 - Az emberiség 6000 éves történelmének vége a WTS időszámítás szerint. Erőteljes utalások e világ végére, már “csak napok és hónapok, de semmiképpen sem évek” vannak még hátra Armageddonig. [Life Everlasting p26-30; WT 7/15 1967 p446-7; 8/15 1968 p499; 5/1 1975 p 285. Lásd továbbá: YB 1980 p30-31.] Tanítás elhagyva, sőt bizonyos tekintetben tagadva 1975. után.

1984 - Sok spekuláció tárgya a generáció maximális hosszára vonatkozóan, mivel 1914 óta hetven év telt el Zsoltárok 90:10. Lásd WT 9/1 1952 p542.  (Nem hivatalos tanítás, kivéve az 1952-es Őrtoronyban.)

1986 - Az Egyesült Nemzetek “Nemzetközi békeév”-vé nyilvánította, ez Tanú körökben komoly várakozásokat keltet a “béke és biztonság” bejelentését illetően, az 1 Th 5:3 speciális értelmezése szerint e bejelentés közvetlenül megelőzi a véget. [WT 10/1 1985 p18] 1986 után mély hallgatás mellett felejtve.

1994 - Sok spekuláció tárgya a generáció maximális hosszára vonatkozóan, hasonló az 1984-hez. Lásd WT 9/1 1952 p542.  (Nem hivatalos tanítás kivéve az 1952-es Őrtorony-t)

2000 - A világ vége várhatóan eljön évszázadunk befejezése előtt. [WT 1/1 1989 p12] (a munka be fog fejeződni “a mi XX. századunkban” szöveg megváltoztatva a folyóirat kötetekben); [WT 10/15 1980 p31] (“nagyon valószínűtlen” hogy ez a világ 2000-ig eltart); [3/1 1984 p18-19] (“a vég sokkal közelebb van mint [2000]")."

https://jehovatanui.blog.hu/2014/01/27/az_ortorony_hamis_profeciai

Na és ki ne emlékezne 2014-re, amikor lehet, hogy az volt az utolsó emlékünnepünk? 

A bejegyzés trackback címe:

https://aszazadikjuhblogja.blog.hu/api/trackback/id/tr6915719036

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

keresemazutam 2020.05.27. 17:19:52

" Soha, semmilyen formában nem vezette félre az embereket. Minden, amit kijelentett, Isten Szavára épült, és a lehető legjobb volt"

És ezek a félrevezetések "csak" a világvége dátumok! Szinte felsorolni is lehetetlen azt a rengeteg tanítást amit nem egyszer az ellenkezőjére változtattak, akár oda-vissza!

Nem kis jelentőségű dolgokról van szó, mint pl a védőoltások, szervátültetések, vagy a már megengedett véralapú készítmények egykori tiltása. Az sem volt semmi amikor még nem volt válóok az ha a házastársnak a kecskére támadt gusztusa, nem fért bele az akkori paráznaság definícióba!

Vaknak, még-inkább elvakítottnak kell lenni ahhoz, hogy az ellentétes magyarázatok legalább egyik oldalát ne tekintsük félrevezetésnek!

Igazság Kereső 2020.05.27. 18:07:20

"21 Egy keresztény férj mondta a következőket: „Jehova látható szervezete rendkívül megbízható óriási forrás. Soha, semmilyen formában nem vezette félre az embereket. Minden, amit kijelentett, Isten Szavára épült, és a lehető legjobb volt"

Mi van,ha ezek s ehhez hasonló kijelentések soha, semmilyen körülmények között nem hangzottak el?!

Noha lehetséges, de ennek ellenére mégsem valós kijelentések ,hanem kitalált interjúk kitalált szavai?

Úgy értem, lehetséges, hogy vagy egyáltalán el sem hangoztak csak leírtak egy fiktív kijelentést, vagy pedig valakivel "tollba mondatták" a fenti szavakat.

Én is tapasztalatból ismerem, amikor egy vén egy kongresszusi családi interjúban mindenki füle hallatára teljesen valótlant állított a munkahelyéről és a körülményeikről!

Ki tudhatja, hogy ezek mennyire őszinte és szívből így érzett s így is gondolt kijelentések egy buzgó Tanú szájából?

Vagy igen,vagy nem. :)

a századik juh 2020.05.28. 06:13:26

@Igazság Kereső: Nos, a wezetők közt is vannak férjek, lehet, az egyikük mondta. :)

Mindenesetre remekül jelzi az idézet, hogy mennyit is tud egy átlag Jehova Tanúja az imádott szervezetéről, aminek bibliai parancs miatt alaposan utána kellett volna nézniük:

„Jehova látható szervezete rendkívül megbízható óriási forrás. Soha, semmilyen formában nem vezette félre az embereket. Minden, amit kijelentett, Isten Szavára épült, és a lehető legjobb volt"

Maximum ha 10%-át ismerheti meg egy átlag Jehova Tanúja a wachtowerinc történetét a wachtowerinc kiadványaiból.

De hogy ez a 10% mennyit is ér, arra meg a wachtowerinc elgondolkoztató válasza ad frappáns csattanót:

" Egy történet, amely csak 10%-ban igaz, 100%-osan félrevezető. "

Őrtorony (tanulmányozásra szánt kiadás) | 2018. augusztus
www.jw.org/hu/konyvtar/folyoiratok/ortorony-tanulmanyozas-2018-augusztus/ismered-a-tenyeket/

leslie07 2020.05.30. 09:59:57

@Igazság Kereső: Vagy megkértek egy "megbízható" személyt, hogy írjon
ebben a témában egy segnyaló levelet a központnak.

Mindenesetre szánalmas olvasni őket,amikor már tehetetlenségüket
látván ilyen érzelgős nyafogással próbálják visszatartani a tanúkat
a szervezetben:
20 Fontos, hogy soha ne feledjük, hol tanultunk először az igazságról. Vajon ki segített felépíteni a Bibliába és annak ígéreteibe vetett hitünket?"

Egy_nick 2020.05.30. 23:17:35

A koronavírussal kapcsolatban viszont JT szervezete teljesen felsült. Hiszen már csak a legbutábbak nem látják, hogy ez a koronavírus-pánik egy politikailag és statisztikailag felturbózott félelemkeltés. Nem arról van szó, hogy ilyen járvány nem létezik, hanem arról, hogy aránytalanul nagyon, a világtörténelemben egyedülálló módon túlbecsülték. Jehova Tanúi követték "e világ istenének" utasításait - amiképpen a politikusok is - és még a prédikáló munkát is leállították. Soha semmi nem tudta ezt eddig leállítani, de egy hamis vírus-pánik leállította. Hihetetlen, hogy mik vannak!! Nem lepődnék meg, ha az összes királyság-termet eladnák és minden tesvérnek vennének egy számítógépet, hogy virtuálisan szeressék egymást meg az embereket.

Igazság Kereső 2020.05.31. 00:35:25

@Egy_nick:

"Nem lepődnék meg, ha az összes királyság-termet eladnák és minden tesvérnek vennének egy számítógépet, hogy virtuálisan szeressék egymást meg az embereket."

Ez tetszett! :D

a századik juh 2020.05.31. 06:56:06

@Egy_nick: "Nem lepődnék meg, ha az összes királyság-termet eladnák és minden tesvérnek vennének egy számítógépet, hogy virtuálisan szeressék egymást meg az embereket."

Nos, ez lehetetlen.

Vehettek volna tévéket-kamerákat-laptopokat saját pénzből is a királyságtermekbe, de inkább a testvérekkel dobatták össze fehér cetlis extrakülönlegesadományként, majd a testvérek adományaiból vett technikai eszközökről kapott számlák alapján visszaigényelte az áfát a watchtowerinc, tehát számítógépet sem vesznek senkinek, vegyen mindenki magának, csak a számla szóljon Jehova Tanúi Magyarországi Egyháza nevére, az kb nyolcmilliószor 40 000 forintnyi összeg lehet, jól jön az még, ha eladják az összes királyságtermet, amit adományokból építettek ingyenmunkával, adományból vett telkekre... :(

leslie07 2020.05.31. 08:29:01

@a századik juh: És akik a pénzüket belerakták nem is reklamálhatnak.
hivatkozva a gazdasági helyzetre egyszerűen emlékeztetnek az eddigi
figyelmeztetésükre:

"Az Őrtorony Társulat nem egy nyilvános imádatnak helyt adó vallási társaság, mint egy egyház, hanem egy üzleti vállalkozás..."

forum.index.hu/Article/viewArticle?a=151981890&t=9003631

watchtowerdocuments.org/documents/1917_Facts_For_Shareholders.pdf

" Már régen ezelőtt kijelentettük,hogyha a pénzalap megszűnik,ezzel arányosan
megszűnik a Társulat tevékenysége is."/A Jehova Tanúi könyv 350. old./

HanSolo2020 2020.05.31. 10:22:48

@leslie07: " Már régen ezelőtt kijelentettük,hogyha a pénzalap megszűnik,ezzel arányosan
megszűnik a Társulat tevékenysége is."/A Jehova Tanúi könyv 350. old./

Ezt önszántukból soha nem fogják megtenni. Ez csak egy hangzatos kijelentés volt, ami mögött az áll,hogy szerintük soha nem fog elfogyni a pénzalap, merthogy Isten tolja a szekerüket. Tudjuk,hogy mindenre van magyarázatuk, meg az ellenkezőjére is. Mindenre van egy bibliavers, egy jól bevált szlogen, és kész. Ha más nem, majd üldözésről beszélve folytatják összezsugorodva, a keménymag akkor is ki fog tartani mellettük, mert aki mindvégig kitart....

a századik juh 2020.05.31. 16:56:05

@leslie07: "A Társulat alapító okirata olyan részvényesi rendszert fektetett le, amelyben minden adományozó, aki összesen 10 dollár hozzájárulást adott, szavazati jogot nyert a Társulat igazgatótestülete tagjainak és tisztviselőinek a megválasztásával kapcsolatban. Talán úgy tűnt, hogy az ilyen adományok a szervezeti munka iránti őszinte érdeklődés bizonyítékai voltak. Ez az elrendezés azonban bonyodalmakat okozott. Knorr testvér, a Társulat elnöke így magyarázta ezt: „A Társulat alapító okiratának feltételeiből úgy tűnt, hogy a vezető testületi tagság a jogi Társulatnak nyújtott adományoktól függ. Isten akarata szerint azonban ez nem fordulhat elő az ő igaz, választott népe között.”
Az mindenesetre tény, hogy Charles Taze Russell — aki a Társulat első 32 évében a legelső személy volt a vezető testületben — a legnagyobb adakozó volt a Társulat számára pénzügyileg, fizikailag és szellemileg egyaránt. Nem a pénzbeli adomány volt azonban a döntő abban, hogyan használta fel őt az Úr. Teljes önátadása, fáradhatatlan buzgalma, az Isten Királysága iránti megalkuvást nem tűrő kiállása, valamint töretlen lojalitása és hűsége volt az, ami Isten szemében alkalmassá tette őt a szolgálatra. A teokratikus szervezettel kapcsolatban ez a szabály érvényes: „Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindeniket, a mint akarta” (1Kor 12:18). „Ugyanakkor azonban — magyarázta Knorr testvér —, mivel a Társulat alapító okirata szavazati részt biztosított azok számára, akik pénzt adományoztak a Társulat munkájára, a vezető testülettel kapcsolatban ez a teokratikus alapelv elhomályosításához, illetve megcsorbításához, sőt veszélyeztetéséhez vagy akadályoztatásához vezetett.”
Ezért a Társulat valamennyi részvényesének üzleti összejövetelén 1944. október 2-án egyhangúlag megszavazták, hogy a Társulat alapító okiratát átdolgozzák, és szorosabb összhangba hozzák a teokratikus irányelvekkel. A taglétszám többé nem volt korlátlan, hanem 300-500 főre korlátozták; e férfiakat az igazgatótestület választotta ki, s nem pénzbeli hozzájárulásuk alapján, hanem mert érett, tevékeny és hű tanúi voltak Jehovának, akik teljes időben szolgáltak a szervezet munkájában, vagy Jehova Tanúi valamelyik gyülekezetének tevékeny szolgái voltak. Ezek a tagok szavaztak az igazgatótestületre, az igazgatótestület pedig megválasztotta annak tisztviselőit. Ezek az új elrendezések a következő évben, 1945. október 1-jén léptek hatályba. Micsoda védelemnek bizonyult ez egy olyan időben, amikor ellenséges elemek gyakran manipulálták az üzleti ügyeket, hogy így ellenőrzést gyakorolhassanak a testületek felett, s aztán a saját céljaiknak megfelelően átszervezzék azokat."

wol.jw.org/hu/wol/d/r17/lp-h/1101993018#h=81:0-88:287

Igazság Kereső 2020.06.01. 00:12:20

@a századik juh:
"inkább a testvérekkel dobatták össze fehér cetlis extrakülönlegesadományként, majd a testvérek adományaiból vett technikai eszközökről kapott számlák alapján visszaigényelte az áfát a watchtowerinc,"

Nem vagyok ezekben járatos, de nem úgy van, hogy áfát csak azok igényelhetnek vissza, akik valami felé képpen leadózott jövedelemmel rendelkeznek?

Milyen áfát igényelnek VISSZA, azt először be kell fizetni, mint a neve is jelzi, ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ!

Mint írtam volt, nem ismerem az egyházakra etekintetben hatályos jogszabályokat!

Mit fizetett be, amit majd VISSZA igényel, ha elvileg adómentességet élveznek?

Ezt egy vállalkozás eseteben érthető, de egy olyan adózatlan bevételekkel rendelkező egyház esetében mint amilyen Jehova Tanúi nem pontosan érthető a számomra.

Mit igényel vissza, milyen módon s főleg milyen jogon?

Igazság Kereső 2020.06.01. 00:32:23

@a századik juh:

"csak a számla szóljon Jehova Tanúi Magyarországi Egyháza nevére, az kb nyolcmilliószor
40 000 forintnyi összeg"

Csak 40 ezer?

Egy alap táblagép, amin van internet hozzáférés, nem wi-fi, hanem mondjuk mobilnet, tehát sim-kártya foglalatos az 50 ezer ft felett kezdődik.

Ha a példánál maradunk, nevezetesen egy "számítógép" nem ennyi, tegyél még a négyes elé egy egyest( azaz 140.000. ft) és még csak egy kezdetleges asztali gépről vagy egy laptopról beszelünk, ami jobb, már inkább a 2 kilo felé konvergálhat.
Na ezt szorozzuk meg köbö 8 millióval.

Uhhhh.....

Nos,csak sacc per kábé: 140 ezer szorozva 8 millió
Az kérem alásan:

"csak"

1120.000.000.000.ft

1120 milliárd forint????

Mi?????

Vagy rosszul számoltam?

No komment....

a századik juh 2020.06.01. 05:21:59

@Igazság Kereső: "Mit fizetett be, amit majd VISSZA igényel, ha elvileg adómentességet élveznek? "

Ez nem úgy működik, hogy:

-Csókolom, a watchtower inctől jöttem, vinnék 8 üveg wiszkit!

-Ó, magácskának nem számolok áfát, mert maga Jehova papja!

Nem, hanem a watchtower inc. is teljes árat fizet a wiszkiért is a sarki közértba, az építőanyagokért is a tüzépen, áfás árat.

Ezenkívül a watchtower inc bérbeadja az adományokból vásárolt telkekre adományokból felépült, adománymunkával készült ingatlanait azoknak, akik a telekre és az építőanyagra adományoztak, és ingyenmunkával felépítették, ráadásul napi 1,5 millióért, az év mintegy 200 napján, szorozva több ezerrel is akár naponta, márminthogy akár több ezer ilyen bérbeadott ingatlana is van NAPI SZINTEN a Watchtowernek, márpedig az ingatlanbérbeadás után adózni kell, jó kis adóalap keletkezik, amiket számlákkal tudnak csak megnyírbálni.

adozona.hu/afa/Amikor_az_egyhazkozsegnek_afat_kell_fizetni_2Y7M55

a századik juh 2020.06.01. 06:07:04

@Igazság Kereső: "Csak 40 ezer?"

A példában egy fikció volt, miszerint a watchtowerinc vesz minden tagnak egy számítógépet, hogy ne kelljen fenntartani a királyságtermeket, hanem online folyna tovább az "oktatás", és így eladhatják a termeket.

Én annyival pontosítottam, hogy vegye meg mindenki magának a gépet, és a számla szóljon az egyház nevére.

A 40 000 forint személyenként egy 148 990 forintos laptop 27%-os áfája durván, ami nyilván egy 300 000 forintos gépnél már kb. 80 000 forint.

Szóval egyszeri 40 000 forint visszaigényelhető egy átlaggép árából, amit szorzunk 8 millió tanúval.

Volt erre konkrétabb eset, amikor megvették a tévéket-laptopokat- hangfalakat-dvd-ket a testvérek, gyülekezetenként átlag félmillióért, aminek az áfatartalma kb. 135 000 forint, szorozva 140 000 gyülekezettel.

A trükk az, hogyha a watchtowerinc leszerződött volna egy gyártóval, hogy az összes 140 000 darab tévét-laptopot-miegymást tőlük veszik meg egyházként áfamentesen, akkor ez a már meglévő adományokból kifizetve összvissz 140 millió dollár KIADÁST jelentett volna a watchtowerincnek, mert áfa nélkül vásárolta volna meg alapból a gyártótól a cuccokat.

DE:

Így, hogy magánszemélyek vették meg ezeket a műszaki cikkeket random műszaki boltokból kiírt áfás árakon egyessével, 140 millió dollárt alapból megspórolt a watchtowerinc, ez az egyik tétel.

A másik tétel, hogy beérkezik hozzá 140 millió dollár + áfa (az egyszerűség kedvéért a magyar 27%-os áfáával számolok) azaz kb 176 millió dollárnyi számla, amit kiadásként lekönyvelnek, holott nem is ők fizették, hanem a tagok, és visszaigényelnek 36 millió dollár áfát, merthát van miből, ugyanígy vásárolgatják az építőanyagokat, gépeket, anyagokat...

Tehát ha ügyes vagy, úgy lesz 176 millió dollár értékben 140 000 nagyképernyős tévéd, 140 000 laptopod és 140 000 kivetítőd, hogy nemhogy semmit nem fizettél érte, de még te kapsz vissza 36 millió dollárt.

Azaz papíron 212 millió dollárt hozhatott a watchtowernek az, hogy megvetették a 140 000 gyülekezettel saját adományaikból a műszaki cikkeket a watchtower inc.-nek.

A 212 millió dollár pedig kb. 73 milliárd forint, és csak tévéket vettek.

Tehát a cég eszközállománya nőtt 200 millió dollárral, és visszaigényelt ezek után kb. 1,2 milliárd forintot.

Levezessem-e ugyanezt ingatlanokkal?

Az a lényeg, hogy ne a watchtowerinc vásároljon, hanem xy vegye meg és fizesse ki, de az egyház nevére szóljon a számla, azaz a watchtowerinc jobban jár, ha nem 100 000 forint készpénzt kap adományba, hanem például 100 000 forint bruttó értékű téglát az egyház nevére szóló számlával együtt, mert az a watchtowerincnek pont 100 000 forint értékű tégla, ÉS MÉG 25 000 forint visszaigényelhető áfa is.

Én legalábbis így gondolom, és ezt erősen alátámasztja az a többezres-tízezres céghálórendszer, ami körbeveszi a watchtowerincet.

Nem véletlen, hogy Oroszországban és a lakott Föld-bolygó 50%-án be van tiltva a watchtowerinc., hisz Oroszországban is ingatlanokat és vagyontárgyakat játszottak át az egyháztól a watchtowerincre, több millió dollár értékben.

A watchtowerinc. egy évszázadok alatt kialakított pénzszivattyú vallási álcában, amit wezetőknek nevezett marketingesek irányítanak látszólag, miközben a teljes vagyon mindösszesen 500 részvényesé, akiknek egyáltalán nem kötelező Jehova Tanúinak lenniük, hiszen a részvények örökölhetőek, biztos, hogy van már a részvényesek közt nem kis számú NEM JEHOVA TANÚJA is, azaz Jehova Tanúi gyakorlatilag "Sátán szolgái"-nak termelik a pénzt, ha szigorúan vesszük a watchtowerinc tanítását, hisz a watchtowerinc. nem nonprofit, miként ez a wezetők aranyórával és aranygyűrűvel ékesített kezein is látható.

Egy ilyen 220 milliós "ötlet" akár 10-15 komoly per költségét is "leköltségelheti", ami életmentő a watchtowerinc "politikája" mellett, ezért is vannak évről évre ilyen extraadománygyűjtő fehérlapos kényszerfelajánlásösztönző akciók Jehova Tanúi gyülekezetében.

:(

Igazság Kereső 2020.06.01. 18:09:45

@a századik juh:

"márpedig az ingatlanbérbeadás után adózni kell, jó kis adóalap keletkezik, amiket számlákkal tudnak csak megnyírbálni."

Na de Ők-legalábbis a tagok felé-úgy nevezik ezeket meg, mint amolyan "fenntartási költségek."

Mindenki, aki bent van szilárdan jelentené ki, hogy tudomása szerint, ez biza sima fenntartási költség.

Kik tudnak arról, hogy ezek valójában amolyan bérleti díjak, a vének igen?

Ismerek olyan vént, aki meg volt lepődve, miért 1.2 millio(akkoriban) a csepeli terem per nap!

Szóval, kik tudnak erről, ha még "mezei" felvigyázók sem?

Amennyiben tényleg a fentiek igazak.

Simán el tudom képzelni, persze ezekre nincsen konkrét bizonyíték.

Mármint úgy értem, hogy az áfa visszaigényléses helyzet.

Mondjuk, az alapjában különös, hogy miért 1.5 millió/nap a terem állítólagos fenntartási költsége....

Ésszerűtlen! Nem lehet ennyi.

Más nagyobb vállalkozások vagy szervezetek evés terem-költségei ilyen mértékűek.

Szóval....

Sunnyognak felőle, de nagyon is hihető a "biznic"! :)

Igazság Kereső 2020.06.02. 23:28:33

@a századik juh:

Eszembe jutott egy eset, amikor a bátyám az OBI-ban vásárolt valamiféle szükséges alapanyagot a helyi kir.-terem felújításához.

Éppen akkor találkoztunk össze, mikor mondta, hogy siet, mert mennie kellett egy megnevezett Vénhez az ÁFÁS SZÁMLÁVAL!

A helyi kir.-terem közös erre szánt kasszájából kapott pénzből(ami marha mindegy mert mi más lenne mint adományok) vásárolt.

Akkoriban persze nem sejtettem semmit, de persze elgondolkodtam egy kicsit, hogy mi a fenének ide áfás számla?!

Így, átgondolva, együttesen a tapasztaltakkal, már nagyon is lehetségesnek tartom az Általad felvázolt áfa-bizniszt!

Máskülönben mi a fenének lenne szükség áfa visszaigénylésre...

És ezt a pénzt nem hogy oda adnák pl. a helyi gyülekezeteknek, vagy ha nem is, akkor az országos fiókhivatalnak, hanem nyilvánvalóan utalni kell tovább az amerikai főhivatalnak!

Kapzsi mocskok!

a századik juh 2020.06.03. 07:07:15

@Igazság Kereső: "mi a fenének ide áfás számla?!"

Tudunk-e olyat mondani, amin "spórolnak" a wéntesók "a gyülekezet érdekében" úgy, hogy nem kérnek áfás számlát?

Hogyne tudnánk! A kongikra való szervezett utazásokról általában nem kérnek számlát, mindenkinek jobb így... ennek oka pedig, hogy a watchtowerinc nem tudja elszámolni a tagjai utaztatását, így eben az esetben a helyi wének "gyakorlatiasak", "rugalmasak", ahogy ők nevezik az adócsalást.

Csakhogy, ahogyan írod, az sem sokkal tisztességesebb, amikor követelik az áfás számlát, mert azon nem a gyülekezet nyer, hanem a szervezet, ahogy Te is írtad.

Ez általában mindenre igaz, és általánosságban ez lehetne a watchtowerinc szlogene:

Az Úr Gyülekezete helyett támogassátok Jehova Szervezetét! :(

[Szeresd a Watchtowerincet, mint önmagadat!]

Önmagában az áfás számla kérése nem az ördögtől való, de véleményem szerint a watchtowerinc 90%-ban ingatlanmogul adomány és áfamanipulátor a maximális profit érdekében,

10%-ban pedig egy extrém gyűlöletkeltő vallási szervezet, ami a fényűző vagyona morzsáival csalogatja lépre az új tagokat a már befogottak mellé.

Nyilván azt is fontos leszögezni, hogy a wéneknek ehhez valymi kevés közük van, mert ha nem az utasításoknak megfelelően járnak el, mehetnek vissza kereszteletlen hírnöknek, vagy "elméjében beteg"nek.

A wének mára teljesen beteljesítették a Mózes könyvében említett

"Robotfelügyelő" "előképet" sajna...

Valóban robotfelügyelőkkel van dolgunk, mert habár nem kell olajozni a wéneket, de mintha egy géppel beszélnék, már a kérdés feltevése előtt borítékolható a reakció, a válasz, az idézett Őrtorony, és az alátámasztó bibliaversek, de még az is, hogy ezek kifejtése alatt mely testvérekre tesznek lealacsonyító jelzőket, és kiket políroznak fényesebbre a nyálukkal.

Emlékszel a szervezetben oly sokat hangoztatott "első szeretetre"?

Tudod, amikor még azt hitted, hogy a wének a bibliában leírtak szerint terelgetik a nyájat, és nem az "ésszerűtlen"ség példaképei, akik szembemennek az írásokkal némi hatalomérzet miatt...

Merthogy az "első szeretetet" nem azért vesztik el Jehova Tanúi megfigyelésem szerint, mert olyan sok csúnya dolgot látnának a bibliában, hanem azért, mert átlátják a szervezet és a wének működését, és érzékelik a tanultak és a gyakorlat közti ellentétet.

Egy hetes úttörőiskola a több, mint 10 éve úttörőknek:

1 hétig a gyülekezet minden női tagja napi 3 féle süteményt hoz, hogy lenyomja a többi testvérnőt cukor és tejszíntartalomban, mindennap 100 kg főtt étel megy a szemétbe, mert azt is túlcifrázzák, és a biztonság kedvéért egy másik testvérnő is főz, ha az első leég, akkor se maradjunk szégyenben az úttörőiskola vezetője előtt...

Persze ez mind adomány, mit zavar az, ha megy a pocsékba, kérdezheted...

Nos, mindeközben a "kipróbált" testvérek családjai áfásszámlákat hoznak a SAJÁT HÁZTARTÁSI BEVÁSÁRLÁSUKRÓL, hogy LEPAPÍROZZÁK az egy hetes dínomdánom "költségeit"... milyen költségeket, amikor

a királyságterem ingyenesen használható, a kaja-pia adomány, a testvérek pedig nem kapnak fizetést???

Csak nem hiszed, hogy az egyhetes úttörötovábbképzés terembérletét nem számlázza le a helyi gyülekezet a fiókhivatalnak, amikor az egynapos kongresszus terembérletét is leszámlázzák zokszó nélkül?

Mondjuk legyen 100 000 forint/nap a királyságterem bérlete az úttöröiskolára, egye fene, legyen akciósan a 6 nap 500 000 forint...

Kéne 500 000 forint ELLENSZÁMLA is, mert abban is biztos lehetsz, hogy attól, hogy le lesz számlázva a királyságterem-bérlet a fiókhivatal felé, attól még pénzmozgás nem lesz, azaz nem fog kapni a gyülekezet 500 000-et a fiókhivataltól, nem őrültek meg... vagy ha kap 500 000 forintot, mivel csak max 2 havi működéshez elegendő pénztartaléka lehet a gyülekezeteknek, alapból utalhatják is vissza az 500 000-et a fiókhivatalnak, aztán sohase látják többet azt a pénzt.

A gyülekezetek vagyona, mint olyan, egy nem létező fogalom a watchtowerincnél, amely ugyan nem pénzintézet, ezért hitelt-kölcsönt sem nyújthatna, mégis, a tagok adományaiból vett/épített ingatlanok ÁRÁT a gyülekezeteknek TÖRLESZTENIÜK KELL!!!

Igazság Kereső 2020.06.04. 00:59:37

@a századik juh:
"Valóban robotfelügyelőkkel van dolgunk, mert habár nem kell olajozni a wéneket, de mintha egy géppel beszélnék"

De megzsírozni meg szokják Őket rendszeresen.... hehehehe

Igazság Kereső 2020.06.04. 01:06:36

@a századik juh:

Közben az jutott eszembe, hogy az Állam(ok) részéről ez egy hatalmas baklövés, hogy eképpen legalizálja az efféle kamu vallási szervezetek pénzmosodáját!

De nyilván megéri valahol, mert csurran-cseppen oda felé is...

a századik juh 2020.06.04. 06:10:51

@Igazság Kereső: Az megvan, hogy ki vette meg a Brooklyni ingatlanaikat? Legalábbis egy részét?